AIP

-A A +A

dostęp w sieci uczelnianej i przez PROXY

AIP-Czasopisma elektroniczne wydawane przez American Institute of Physics (AIP) udostępniane są z serwera Scitation należącego do AIP, z archiwizacją na serwerze w ICM. W czasie trwania licencji konsorcjum ma dostęp do 9 tytułów AIP (Applied Physics Letters, Chaos, J. of Applied Physics, J. of Chemical Physics, J. of Mathematical Physics, Physics of Fluids, Physics of Plasmas, Review of Scientific Instruments oraz Physics Today) wraz z pełnym zakresem roczników archiwalnych.