wolny dostęp w Internecie

DML-PL Polska Matematyczna Biblioteka Cyfrowa to otwarta biblioteka polskich publikacji matematycznych, mająca swoich użytkowników na całym świecie. Udostępnia pełne teksty artykułów i książek – zarówno tych najnowszych, jak i archiwalnych.

DML-PL jest częścią Europejskiej Matematycznej Biblioteki Cyfrowej EuDML, która zapewnia dostęp do europejskiej spuścizny matematycznej.