IOPScience

-A A +A

dostęp w sieci uczelnianej i przez PROXY

IOPscience to pełnotekstowa kolekcja czasopism z dziedziny fizyki wydawanych przez Institute of Physics.

Baza zawiera czasopisma z zakresu fizyki, elektroniki, nanotechnologi, informatyki, chemii, ochrony środowiska i dziedzin pokrewnych.
IOP Publishing prowadzi ścisłą współpracę z wieloma wiodącymi instytucjami na świecie prowadzącymi badania naukowe, np:  International Atomic Energy Agency, European Physical Society, London Mathematical Society, Japan Society of Fluid Dynamics itd., co pozwala na opublikowanie w bazie najnowszych wyników badań, stanowiących rzetelne źródło informacji.