Bibliografia Etnografii Polskiej

-A A +A

wolny dostęp w Internecie

Baza obejmuje aktualnie publikacje wydane w latach 1986-2011 i będzie w miarę możliwości sukcesywnie uzupełniana w kolejnych latach. Zawiera stosunkowo kompletny dorobek naukowy i popularno-naukowy etnologów polskich (dzieła zwarte i artykuły) publikowany w kraju oraz częściowy zestaw artykułów publikowanych za granicą. Oprócz prac etnologów polskich, zarówno pracowników akademickich, muzealnych, jak tez pracowników upowszechniania kultury, indeksowano także:

  • prace o tzw. perspektywie antropologicznej mogące zainteresować etnologa, a pisane przez kulturologów, socjologów, historyków i reprezentantów innych nauk humanistycznych,
  • artykuły autorów obcych, które ukazywały się w publikacjach polskich i byty przeważnie pokłosiem organizowanych w Polsce etnologicznych konferencji naukowych,
  • prace etnologów/antropologów obcych, które były recenzowane w polskich czasopismach etnologicznych