EBSCO

-A A +A

dostęp w sieci uczelnianej i przez PROXY

Zbiór pełnotekstowych, wielodziedzinowych baz danych:

 • Academic Search Complete - jedna z najbardziej wartościowych, wielodziedzinowych baz danych zawierająca artykuły z pełnotekstowych czasopism naukowych oraz abstrakty z 11 tys. tytułów. Zakres tematyczny: nauki humanistyczne, socjologia, edukacja, informatyka, inżynieria, fizyka, chemia, językoznawstwo i lingwistyka, literatura i sztuka, medycyna, etyka i in.
 • Agricola - bibliograficza baza danych z zakresu nauk rolnicznych uwzględniająca artykuły z czasopismach naukowych, monografie, dysertacje doktorskie, patenty, oprogramowania, materiały audiowizualne i raporty techniczne.
 • AHFS Consumer Medication Information - zawiera informacje na temat leków (m.in. zastosowanie, dawkowanie, działania niepożądane, skutki przedawkowania). Została stworzona przez American Society of Health-System Pharmacists na potrzeby studentów medycyny, farmacji, pielęgniarstwa oraz innych kierunków związanych z ochroną zdrowia, a także lekarzy czy pacjentów poszukujących informacji na temat konkretnego leku. Baza jest aktualizowana raz w miesiącu.
 • Business Source Complete - pełnotekstowa i bibliograficzna baza danych rejestrująca artykuły z czasopism ekonomicznych, gospodarcznych i finansowych (nawet od 1886 r.)
 • ERIC - baza zawiera odnośniki do pełnych tekstów czasopism z zakresu pedagogiki i edukacji. Zakres czasowy od 1996 r. 
 • European Views of Americas (1493-1750) - bibliograficzna baza danych opracowana przez we współpracy z biblioteką John Carter Brown Library na podstawie kolekcji „European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to the Americas, 1493-1750”.  Baza powstała z myślą o osobach zainteresowanych dostępem do tekstów poświęconych Ameryce pisanych przez Europejczyków w latach 1493-1750. Obejmuje historię europejskich odkryć na terenie Ameryki, opisy rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorób i niewolnictwa
 • GreenFILE - bibliograficzna baza danych rejestrująca artykuły z czasopism naukowych (również Open Access) z zakresu ekologii i ingerencji człowieka w środowisko naturalne
 • Health Source (Consumer Edition) - dostęp do 80 tytułów magazynów naukowych i popularno-naukowych z zakresu nauki o zdrowiu, sportu oraz medycyny
 • Health Source (Nursing / Academic Edition) - baza oferuje pełne teksty artykułów z ponad 550 czasopism medycznych
 • Library, Information Science & Technology Abstracts - abstraktowa baza danych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oferuje dane dotyczące: bibliotekarstwa, katalogowania, wyszukiwania informacji, zarządzania wiedzą i in.
 • Master File Premier - multidyscyplinarna baza danych zawierająca pełne i recenzowane teksty naukowe (czasopisma i książki) począwszy od 1975 r.
 • Medline - prestiżowe i wartościowe źródło informacji bibliograficznej i abstraktowej z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, wykorzystuje język haseł przedmiotowych MeSH
 • Medline Complete - zapewnia dostęp do informacji z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. MEDLINE Complete indeksuje czasopisma medyczne i biomedyczne z archiwami od 1857 r.
 • Newspaper Source - baza oferuje dostęp do pełnych tekstów kilkudziesięciu tytułów amerykańskich czasopism regionalnych
 • Regional Business News - dostęp do pełnych teksów o charakterze ekonomicznym dotyczących zagadnień ekonomicznych, finansowych i biznesowych
 • Teacher Reference Center - tematyka bazy obejmuje m.in. system ocen, opisy najlepszych praktyk, najnowsze badania pedagogiczne, opracowywanie programów nauczania, edukację podstawową, wyższą i ustawiczną, nauczanie języków, standardy oceny umiejętności czytania i pisania, administrację szkolną, naukę i technikę oraz kształcenie nauczycieli.