iSybislaw

-A A +A

wolny dostęp w Internecie

iSybislaw - Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego - to baza danych z zakresu językoznawstwa slawistycznego. Zakres tematyczny systemu obejmuje: językoznawstwo slawistyczne, językoznawstwo konfrontatywne i językoznawstwo kontrastywne słowiańsko-niesłowiańskie, językoznawstwo teoretyczne i ogólne. W bazie możliwe jest wyszukiwanie wielojęzyczne.
Baza prezentuje dorobek naukowy językoznawstwa slawistycznego w okresie od 1992 r. do dnia dzisiejszego, największy jednak obecnie zbiór danych dotyczy lat 1997-2005.