dostęp w sieci uczelnianej i przez PROXY

Jest jednym z najważniejszych źródeł informacji o najnowszych badaniach naukowych. Posiada jeden z najwyższych wskaźników impact factor wśród czasopism z dziedziny biologii molekularnej, genetyki, fizyki, biologii, biochemii, botaniki i zoologii, immunologii oraz badań kosmosu. Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.