PSJD - Polish Scientific Journals Database

-A A +A

wolny dostęp w Internecie

 

 Baza PSJD (Polish Scientific Journals Database) rejestruje artykuły z polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej. Jest ona dopełnieniem baz indeksujących czasopisma naukowe z pozostałych obszarów dziedzinowych w ramach Biblioteki Nauki prowadzonej przez ICM UW.
Dane bibliograficzne, abstrakty, pełne teksty artykułów i bibliografia załącznikowa składające się na zasoby bazy PSJD są bezpłatnie i publicznie dostępne dla wszystkich użytkowników przez internet (otwarty dostęp), zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o prawie autorskim i Ustawy o ochronie baz danych.