Arton - Polska Literatura Humanistyczna

-A A +A

wolny dostęp w Internecie

 

 

 

Jest to jedyna baza bibliograficzna w Polsce, która zawiera opisy bibliograficzne dokumentów z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, teorii i historii kultury oraz etnografii. Obecnie nie jest dostępna żadna baza obejmująca wszystkie typy dokumentów (książki, artykuły, materiały konferencyjne, dokumenty elektroniczne, archiwalia) o nieograniczonym zasięgu chronologicznym (od starożytności do dzisiaj), językowym i terytorialnym. Wykorzystywana najczęściej do przeszukiwań bibliograficznych Bibliografia Zawartości Czasopism, w wersji elektronicznej zawiera dane od 1996 roku i są one niepełne. Baza danych Przewodnik Bibliograficzny odnotowuje co prawda książki polskie od roku 1978, lecz nie informuje o zawartości prac zbiorowych i materiałów konferencyjnych. Tradycyjna (drukowana) wersja Polskiej Bibliografii Literackiej kończy się na roczniku 1988, a wersja elektroniczna zawiera dane za rok 1989. Baza Polska Literatura Humanistyczna idealnie wypełnia tę lukę. Jej tworzenie uzasadnione jest znajomością potrzeb użytkowników - zarówno studentów jak i pracowników naukowych - poszukujących (często bezskutecznie) literatury z tego zakresu. Indeksowanie w bazie pełnej literatury załącznikowej rozszerza możliwości wyszukiwawcze, gdyż wyszukanie chociaż jednej relewantnej pozycji na dany temat daje jednocześnie przegląd literatury wykorzystanej przez autora. Poza tym możliwe jest sprawdzenie kto daną pracę cytował, co pozwala ustalić krąg autorów zainteresowanych danym zagadnieniem. Wprowadzone w bazie pole Adres (afiliacja) pozwala na ustalenie skąd (t.zn. z jakiej instytucji) pochodzą autorzy. Baza Polska Literatura Humanistyczna ARTON ma szanse stać się nie tylko doskonałym narzędziem poszukiwań bibliograficznych, ale także materiałem do wielu analiz (nie tylko bibliometrycznych).