Obowiązek informacyjny o ochronie danych osobowych

-A A +A

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) - prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w Bibliotece UR.


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informujemy, iż:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, reprezentowany przez Rektora,
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, e-mail: antochow [at] ur.edu.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i usług Biblioteki UR wymienionych w pkt 2 Regulaminu Biblioteki UR na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zaprzestania korzystania z usług Biblioteki UR,
  5. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  6. posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, o ile nie ma Pani/Pan żadnych zobowiązań wobec Biblioteki UR,
  7. udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą powierzone podmiotom przetwarzającym dane jedynie w celu realizacji usług biblioteczno-informacyjnych wymienionych w pkt 2 Regulaminu. Podmiotami przetwarzającymi dane są: dostawcy oprogramowania komputerowego, poczta, firma kurierska. Innymi odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
  9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora Danych oznacza brak możliwości korzystania z usług Biblioteki UR.

Jednocześnie informujemy, że Regulamin Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego został również uzupełniony i wzbogacony o informacje związane z ochroną danych osobowych.