Najczęściej zadawane pytania

-A A +A

Zapisu do Biblioteki UR dokonuje się osobiście w Wypożyczalni (stanowisko "Karty biblioteczne") w budynku Biblioteki ul. prof. Stanisława Pigonia 8.

 • studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego okazują ważną legitymację studencką oraz wypełniają specjalny formularz
 • studenci Politechniki Rzeszowskiej okazują ważną legitymację studencką, dowód tożsamości oraz indeks z wpisem na bieżący rok akademicki i wypełniają specjalny formularz.
 • pracownicy UR oraz PRz przy zapisie okazują aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w uczelni i dowód tożsamości oraz wypełniają specjalny formularz.
  Uwaga! Elektroniczna Legitymacja Pracownicza pełni również funkcję karty bibliotecznej. Szczegóły tutaj: https://bur.ur.edu.pl/elektroniczna-legitymacja-pracownicza
 • inni użytkownicy okazują dowolny dowód tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport)

  Stanowisko "Karty biblioteczne" znajduje się w Wypożyczalni. Otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, w soboty 8.00-15.00.

Nie, należy przyjść osobiście do punktu wyrabiania kart bibliotecznych. O zapisach czytaj więcej tutaj.

Prolongaty można dokonać bezpośrednio u bibliotekarza lub samodzielnie poprzez katalog OPAC WWW (należy wówczas wybrać opcję Konto użytkownika a następnie Prolongaty). Prolongata jest możliwa wówczas, gdy książka nie jest zarezerwowana przez innego czytelnika i gdy są uregulowane wszystkie zobowiązania wobec Biblioteki UR.

Tak, ale tylko na miejscu, bez możliwości wypożyczania książek do domu. Dokumentem uprawniającym do korzystania z czytelni jest elektroniczna karta biblioteczna.

Tak. Studenci i pracownicy Politechniki Rzeszowskiej mogą korzystać zarówno z czytelni jak i wypożyczalni. Książki studentom i pracownikom Politechniki Rzeszowskiej wypożyczane są od 1 listopada każdego roku akademickiego. Warunkiem do korzystania ze zbiorów BUR jest wyrobienie elektronicznej karty bibliotecznej.

Tak, ale tylko na miejscu, bez możliwości wypożyczania książek do domu. Dokumentem uprawniającym do korzystania z czytelni jest elektroniczna karta biblioteczna.

Realizacja zamówienia trwa ok. 30 min. W przypadku zwiększonego ruchu ten czas może się wydłużyć o czym informować będzie komunikat biblioteczny. Zamówione książki czekają na czytelnika 3 dni robocze.

 • studenci lat I-II studiów I stopnia, I-III lat studiów 5-letnich, słuchacze studiów podyplomowych oraz Studium Języka Polskiego - 20 wol. na okres 13 tygodni,
 • studenci III roku studiów I stopnia, I-II roku studiów II stopnia, studenci IV-V roku studiów 5-letnich (po okazaniu indeksu z wpisem na dany semestr lub zaświadczenia z dziekanatu) oraz studiów III stopnia - 30 wol. na okres 13 tygodni,
 • studenci studiujący jednocześnie na dwóch kierunkach studiów - 40 wol. na okres 13 tygodni

Pierwsze hasło otrzymuje się osobiście przy aktywacji legitymacji lub wyrabianiu karty bibliotecznej. Wskazane jest, aby każdy czytelnik zmienił to hasło na znane tylko sobie, poufne hasło dostępu. Zmiany hasła można dokonać samodzielnie w opcji Konto użytkownika -> Zmiana danych -> Hasło. Uwaga, prosimy w haśle nie używać polskich liter.

Należy zalogować się do katalogu podając identyfikator (login do EOD/Wirtualnej Uczelni/ID czytelnika - w zależności od statusu czytelnika) oraz hasło, a następnie wybrać link po prawej stronie opcji Zalogowany jako:

Należy osobiście przyjść do Wypożyczalni (stanowisko "Karty biblioteczne") by otrzymać nowe hasło dostępu lub skorzystać z opcji "Nie pamiętam hasła" (link widoczny pod oknem logowania), która działa tylko wówczas, gdy wcześniej podany był i został zweryfikowany adres e-mail czytelnika. 

Należy rozpocząć poszukiwania od przejrzenia katalogu komputerowego wg hasła przedmiotowego. Chyba, że znany jest autor lub tytuł publikacji - wówczas szukamy albo wg osoby albo tytułu. Jeśli poszukiwania nie dadzą efektu można udać się do Oddziału Informacji Naukowej, który służy pomocą we wszelkich poszukiwaniach bibliograficznych.

Miejsce książki udostępnianej w konkretnej czytelni wskazuje jej sygnatura.

Z czasopism naukowych można skorzystać tylko na miejscu, w czytelni. Katalog komputerowy rejestruje wszystkie tytuły czasopism, pełny ich wykaz znajduje się w katalogu kartkowym Czytelni Czasopism Naukowych (I piętro). Aby skorzystać z czasopisma należy więc wypełnić tradycyjny rewers kartkowy i wręczyć go dyżurującemu bibliotekarzowi.

Tak. Należy skorzystać z opcji Zarezerwuj i wskazać datę do której rezerwacja ma być ważna. Jeśli czytelnik uzupełnił swoje dane osobowe w systemie o adres e-mail informacja o tym, iż zarezerwowana książka jest do odebrania zostanie przesłana do niego pocztą elektroniczną.

Nie, Biblioteka nie gromadzi prac licencjackich i magisterskich, są one przechowywane w Archiwum Uczelnianym. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UR nr 25/03 z dnia 7.04.2003 r. nie wyraża się zgody na udostępnianie maszynopisów prac dyplomowych, licencjackiich i magisterskich studentom UR oraz studentom innych uczelni.

Należy jak najszybciej zgłosić ten fakt w Wypożyczalni w celu zablokowania konta czytelnika. Następnie można wyrobić duplikat karty. Zobacz Cennik

Tak. Należy wcześniej - drogą elektroniczną - upoważnić tę osobę do odbioru książek. Aby to uczynić zaloguj się na swoje konto, następnie wejdź na „Konto użytkownika” i rozwiń zakładkę „Zmiana danych”. W podpunkcie „Osoby upoważnione” podaj swoje hasło i zatwierdź. Na stronie pojawi się formularz, do którego należy wprowadzić dane osoby upoważnionej i zapisać je.

Wskazana w ten sposób osoba może dokonać odbioru książek po okazaniu dowodu osobistego.

Użytkownicy Wypożyczalni BUR posiadają wyłącznie elektroniczne konta biblioteczne. Wypożyczanie i zwrot książek rejestrowany jest również wyłącznie drogą elektroniczną. Czytelnicy zobowiązani są do monitorowania stanu swojego konta po wypożyczeniu i zwrocie książek.

Tak. Zamawianie książek w BUR odbywa się teraz wyłącznie drogą komputerową: z terminali lub komputerów rozmieszczonych w Bibliotece oraz przez Internet opac.ur.edu.pl