Zapraszamy do udziału w nadchodzącym webinarium Elsevier: Jak analizować wkład badacza oraz instytucji w Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ?

Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs) to istotny element nie tylko krajobrazu naukowego. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak można analizować zaangażowanie na podstawie wyników badań (publikacji) zarówno instytucji, jak i indywidualnych badaczy. Poznają również kilka wskazówek pomocnych z perspektywy widoczności, jak i pozyskiwania środków na badania. 

 

Szkolenie jest dostępne dla każdego, udział w nim jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji.
Jak analizować wkład badacza oraz instytucji w Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ? 
13.06 godz. 11:30 REJESTRACJA