Wypożyczenia międzybiblioteczne dla pracowników i studentów UR

-A A +A

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW UR

kontakt: mgr Anna Buszta: tel. 17 872-13-83, wypmiedz [at] ur [dot] edu [dot] pl


Biblioteka UR na potrzeby prac naukowych pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadza z bibliotek krajowych i zagranicznych książki, których nie ma w BUR i bibliotekach Rzeszowa oraz kserokopie artykułów

Zamówienia na materiały przyjmowane są WYŁĄCZNIE za pośrednictwem katalogu OPAC/INTEGRO i aktywowanej funkcji Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

Warunkiem otrzymania dostępu jest:

Konto Wypożyczalni Międzybibliotecznej w katalogu OPAC/INTEGRO umożliwia:

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UR nr 6/2017 z dnia 1.02.2017r.koszty odesłania sprowadzonych książek i wykonania kopii dokumentów ponosi zamawiający zobacz cennik 


W przypadku finansowania zamówień złożonych w Wypożyczalni Międzybibliotecznej ze środków innych niż własne, pracownik lub student UR jest zobowiązany (przed złożeniem zamówienia) skierować do pracownika Wypożyczalni Międzybibliotecznej (pok. nr 111) pismo wskazujące źródło i wysokość finansowania, podpisane przez Dziekana Wydziału, Dyrektora Instytutu i specjalistę do spraw finansowo-księgowych, a w przypadku finansowania ze środków przeznaczonych na projekty badawcze - przez kierownika projektu.

Opłaty regulowane są w Wypożyczalni na stanowisku "Karty biblioteczne". Ze sprowadzonych książek można korzystać wyłącznie w Czytelni Czasopism Naukowych. Dokumenty elektroniczne wysyłane są pocztą e-mail po uregulowaniu ewentualnych opłat wyłącznie na adresy w domenach ur.edu.pl, stud.ur.edu.pl lub dokt.ur.edu.pl.

W przypadku skanów istnieje również możliwość dokonania wpłaty na konto:
Bank PEKAO S.A., nr konta: 90 1240 2614 1111 0000 3970 2135 z dopiskiem: Zapłata za materiały z wypożyczalni międzybibliotecznej Biblioteki UR

Szczegóły realizacji wypożyczeń międzybibliotecznych określa Regulamin.


Wypożyczenia międzybiblioteczne zagraniczne realizowane są m.in. w ramach IFLA Voucher System oraz systemu SUBITO - zobacz cennik