Webinaria internetowe Research Smarter, Web of Science oraz InCites w praktyce

-A A +A
Zapraszamy na serię prezentacji internetowych Research Smarter, Web of Science oraz InCites w praktyce. Szkolenia są dostępne dla każdego, udział w nich jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji.
 
Webinaria obejmują następujące tematy:
 
 
Piątek, 26 maja 2023, godz. 11:00-10:00 REJESTRACJA
 
Nowe wydanie JCR 2023 ukaże się pod koniec czerwca i po raz pierwszy wszystkie czasopisma w bazie Web of Science Core Collection będą miały wskaźnik Journal Impact Factor. Oznacza to, że w tym roku czasopisma z indeksu Arts and Humanities Citation Index i multidyscyplinarnego indeksu Emerging Sources Citation Index w Journal Citation Reports po raz pierwszy otrzymają wskaźnik JIF. Dołącz do naszego webinarium, aby dowiedzieć się więcej o tej i o innych nadchodzących zmianach.
Prowadzi: Dr Klementyna Karlińska-Batres
 
Web of Science i InCites w praktyce
 
 
Czwartek, 1 czerwca 2023, godz. 10:00 –11:00 REJESTRACJA
 
Czym są i co naprawdę mówią wskaźniki bibliometryczne, które z nich są najbardziej istotne, jak właściwie je stosować? Podczas tej sesji zajmiemy się objaśnienia poszczególnych wskaźników, sposób ich obliczania, ich wartość oraz przykłady właściwego wykorzystania.
Prowadzi: Marcin Kapczyński
 
 
Piątek, 2 czerwca 2023, godz. 10:00-11:00 REJESTRACJA
 
Jak dana instytucja wygląda w spectrum dziedzinowym, jak wybrać odpowiedni priorytetowy obszar badawczy, jak wyglądają różne typologie dziedzinowe, czym są kategorię tematyczne -Citation Topics ? Znaczenie ewaluacji i analizy w kontekście dyscypliny oraz inne tematy związane z wykorzystanie InCites na potrzeby ewaluacji.
Prowadzi: Dr Klementyna Karlińska Batres
 
 
Poniedziałek, 5 czerwca 2023, godz. 11:00-12:00 REJESTRACJA
 
InCites Benchmarking & Analytics to narzędzie o nieograniczonych możliwościach analitycznych wspierające każdego, kto publikuje, szuka funduszy na badania, zajmuje się ewaluacja dorobku naukowego lub w inny sposób pracuje z literaturą naukową. Dołącz do sesji, by dowiedzieć się jak tworzyć analizy, zapisywać i dzielić się raportami, by w pełni wykorzystać potencjał InCites. 
Prowadzi: Dr Klementyna Karlińska-Batres
 
 
Środa, 7 czerwca 2023, godz. 10:00-11:00 REJESTRACJA
 
Interfejsy API obsługują wyszukiwania w Web of Science/Journal Citation Reports i pobieranie metadanych w celu wykorzystania w aplikacjach dostępnych publicznie, w tym w repozytoriach instytucjonalnych i systemach sieci badawczych. Dzięki interfejsom API i surowymi danym możesz rozszerzyć swoje analizy
Prowadzi: Marcin Kapczyński
 
 
Środa, 14 czerwca 2023, godz. 10:00-11:00 REJESTRACJA
 
Baza Web of Science Core Collection zawiera prawie 90 milionów rekordów, a dane od 1980 roku można również analizować w bazie InCites Benchmarking & Analytics. Dołącz do naszej praktycznej sesji by zobaczyć jak zapisywać, eksportować i zarządzać danymi z obu baz na potrzeby własnych analiz. Pokażemy również, jak tworzyć niestandardowe zestawy danych, by przeprowadzić nietypowe analizy.  
Prowadzi: Dr Klementyna Karlińska Batres
 
 
Piątek, 23 czerwca 2023, godz. 10:00-11:00 REJESTRACJA
 
Dane badawcze są obecne w Web of Science wraz z uruchomieniem indeksu Data Citation Index już od 2012 roku. W Data Citation Index tworzone są opisowe rekordy dla obiektów danych, łączone z artykułami literaturowymi w innych indeksach Web of Science. Wraz ze wzrostem znaczenia danych badawczych, zasób ma na celu zapewnienie jaśniejszego obraz pełnego wpływu wyników badań, a także działać jako istotne narzędzie do atrybucji danych i odkryć.
Prowadzi: Marcin Kapczyński
 
 
Wtorek, 4 lipca 2023, godz. 11:00-12:30 REJESTRACJA
 
Raporty Journal Citation Reports 2023 ukażą się w ostatnich dniach czerwca! Dowiedz się:
• jakie wskaźniki Journal Impact Factor uzyskały czasopisma z indeksu Arts and Humanities Citation Index i multidyscyplinarnego indeksu Emerging Sources Citation Index,
• jak analizować kwartyle,
• jakie jeszcze zmiany zostały wprowadzone w nowym wydaniu.
Prowadzi: Dr Klementyna Karlińska Batres
 
Więcej informacji oraz materiałów dostępne na naszej polskiej stronie Web of Science Group