Transliteracja jest to system zapisu polegający na zastąpieniu liter jednego alfabetu literami innego alfabetu (języka), przy czym każdej literze wzoru odpowiada jeden znak literowy alfabetu drugiego.

Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie

Od 2008 r. w katalogu komputerowym Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego stosowane są nowe zasady transliteracji znaków cyrylickich na znaki łacińskie (na podstawie: PN-ISO 9:2000 Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie. Języki słowiańskie i niesłowiańskie). Tym samym zmienia się sposób realizacji niektórych liter. Przy wyszukiwaniu w katalogu komputerowym Biblioteki prosimy o zwracanie uwagi na te zmiany.

  

litery alfabetu
rosyjskiego
transliteracjaprzykłady
AaAaaдpec - adres
БбBbбaбa - baba
BвVvвoдa - voda
ГгGgгaд - gad
ДдDdдa - da
EeEececтpa - sestra
ЁёЁёeщё - eŝё
ЖжŽžжeнa - žena
ЗзZzзвон - zvon
ИиIiбич - bič
ЙйJjcвой - svoj
КкKkкaк - kak
ЛлLlлaк - lak
МмMmмyж - muž
НнNnнaд - nad
OoOooтпор - otpor
ПпPpпapa - para
PpRrpыба - ryba
CcSsсестра - sestra
TтTtтовар - tovar
УyUuум - um
ФфFfфизика - fizika
ХхHhхимия - himiâ
ЦцCcцена - cena
ЧчČčцас - čas
ШшŠšшкола - škola
ЩщŜŝщит - ŝit
Ъъобъём - ob”ёm
ЫыYyсын - syn
Ььвьюк - v’ûk
ЭэÈèэто - èto
ЮюÛûюжный - ûžnyj
ЯяÂâяйцо - âjco

 

Przykład:  Достоевский Фёдор Михайлович
Transliteracja: Dostoevskij Fёdor Mihajlovič

Przykład: Зощенко Михаил Михайлович
Transliteracja: Zoŝenko Mihail Mihajlovič

Przykład: Толстой Лев Николаевич
Transliteracja: Tolstoj Lev Nikolaevič

Przykład: Война и мир
Transliteracja: Vojna i mir


Uwaga! Przy wyszukiwaniu w katalogu zalecane jest nie wpisywanie znaków diakrytycznych (np. Opulskaa zamiast Opul'skaâ).


W katalogu komputerowym Biblioteki UR od 2008r. stosuje się zasady nowej normy PN-ISO 9:2000, przy czym opisy transliterowane wg starej normy PN-83/N-01201 są sukcesywnie poprawiane wg zasad nowej normy PN-ISO 9:2000.