e-źródła

-A A +A

JoVE (Journal of Visualized Experiments)

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu dostępu testowego do platformy JoVE (Journal of Visualized Experiments).
JoVE to jedyny na świecie recenzowany naukowo periodyk w formie wideo z zakresu biologii, chemii, medycyny, biotechnologii, psychologii oraz dziedzin pokrewnych. Jest indeksowany w bazie Web of Science i PubMed.
Dostęp testowy jest otwarty do 4 lipca 2021 r.

OVID - atlasy anatomiczne oraz inne bazy medyczne

Zapraszamy do korzystania z baz testowych dostępnych na platformie OVID. Są to narzędzia z zakresu medycyny i kierunków pokrewnych. Dostęp testowy potrwa do 21 czerwca 2021r.

Bazy testowe Visible Body oraz Visual DX zawierają narzędzia do wizualizacji i uczenia się anatomii człowieka w 3D. Dostęp testowy potrwa do 23 maja 2021.

EBSCO - testowa baza DynaMed

Zapraszamy do korzystania z bazy DynaMed. Jest to narzędzie z zakresu medycyny opartej na dowodach, wspomagające podejmowanie decyzji klinicznych. Baza zawiera obiektywne analizy sporządzane przez światowej klasy specjalistów i ekspertów, którzy dokonują systematycznych przeglądów nowo opublikowanych artykułów i badań naukowych, w celu zweryfikowania ich jakości i zapewnienia dostępu do najbardziej aktualnych i wiarygodnych dowodów klinicznych.

EBSCO - dostępy testowe do baz prawniczych oraz z zakresu bezpieczeństwa

Zapraszamy do korzystania z baz Legal Source, Index to Legal Periodicals & Books Full Text, Criminal Justice Abstracts with Full Text oraz International Security & Counter-Terrorism Reference Center zawierających pełne teksty czasopism naukowych z takich dziedzin jak prawo, sądownictwo karne, kryminologia, terroryzm i bezpieczeństwo. Dostęp testowy został otwarty i potrwa do 15 czerwca 2021 r.

Dostęp testowy do bazy Central & Eastern Europe Academic Source

Zapraszamy do korzystania z bazy Central & Eastern Europe Academic Source zawierającej pełne teksty czasopism naukowych publikowanych przez kraje Europy centralnej i wschodniej z takich dziedzin jak ekonomia, historia, prawo czy STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Dostęp testowy do bazy Central & Eastern Europe Academic Source został otwarty i potrwa do 12 maja 2021 r.

Strony