Ostrzeżenie

Twoje wyszukiwanie zawierało zbyt wiele wyrażeń i/lub. Tylko pierwsze 7 wyrażeń zostało uwzględnionych w wyszukiwaniu.

Komunikat o błędzie

Żądana strona nie została znaleziona. Przeszukano jednak witrynę pod kątem słów sites OR default OR files OR zarzadzenie OR nr OR 62017 OR oplaty OR za OR uslugi OR biblioteczne OR z OR aneksami OR pdf.

Strona nie znaleziona

-A A +A

Wyniki wyszukiwania

 1. Regulamin Czytelni Czasopism

  ... gdy będzie to groziło jego zniszczeniem. Wysokość opłaty za odbitki ksero reguluje Zarządzenie Rektora UR. Użytkownicy na terenie czytelni mogą korzystać w ...

  webmajster - 2022-07-07 09:34

 2. Regulamin Czytelni Nauk Humanistycznych i Prawnych

  ... 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami. Wysokość opłaty za odbitki ksero reguluje Zarządzenie Rektora UR. Nie zezwala się na kserowanie wydawnictw wydanych ...

  webmajster - 2022-07-07 09:39

 3. Cennik

  ... 2022/2023 Według Zarządzenia Rektora UR nr 108/2022 z dnia 20.09.2022 r.   pobierane są opłaty za niektóre usługi biblioteczne:   1. WYDANIE KARTY BIBLIOTECZNEJ ...

  webmajster - 2022-11-23 14:51

 4. Regulamin Wypożyczalni Międzybibliotecznej

  ... książek ponosi czytelnik. Wysokość opłat reguluje Zarządzenie Rektora UR.   Wszelkie opłaty wynikające z korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej BUR ...

  webmajster - 2018-03-27 12:42

 5. Wypożyczenia międzybiblioteczne dla bibliotek partnerskich

  ... katalogu OPAC . Zgodnie z  Zarządzenia Rektora UR nr 108/2022 z dnia 20.09.2022 r .   pobierane są opłaty za usługi Wypożyczalni Międzybibliotecznej  -  zobacz cennik  ...

  redaktor2 - 2022-11-23 14:50

 6. Fałszywe czasopisma - informacja dla pracowników naukowych

  ... sprawdzenie tytułu czasopisma i odpowiadającemu mu nr ISSN •    Przykład: Czasopismo autentyczne: The Veliger ; ... przed podjęciem decyzji o wysłaniu publikacji i uiszczeniu opłaty. Artykuły szczegółowo opisujące problem : Predatory ...

  redaktor2 - 2022-11-23 18:13

 7. Wypożyczenia międzybiblioteczne dla pracowników i studentów UR

  ... BUR  Zgodnie z  Zarządzeniem Rektora UR nr 6/2017 z dnia 1.02.2017r. ,  koszty odesłania sprowadzonych książek ...

  redaktor2 - 2022-03-16 09:24

 8. Regulamin Wypożyczalni

  ... czytelnika.   Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za podany błędnie adres e-mail. Z uwagi na złożoność procesu dostarczania ... Za nieterminowy zwrot książek pobierane są opłaty zgodnie z Zarządzeniem Rektora UR w sprawie opłat za usługi ...

  webmajster - 2022-11-16 10:33

 9. Regulamin Oddziału Informacji Naukowej

  ... 1994 r. z późniejszymi zmianami. Wysokość opłat za kopiowanie materiałów bibliotecznych i wydruki reguluje Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bibliotekarz ma prawo ...

  webmajster - 2022-10-05 14:38

 10. Wypożyczenia międzybiblioteczne na zewnątrz - cennik

  Opłaty za wypożyczenia międzybiblioteczne na zewnątrz wysłanie ... vouchera i 1 half vouchera w przeliczeniu na złoty polski z uwzględnieniem opłat za przesyłkę vouchera do biblioteki zagranicznej ...

  redaktor2 - 2022-09-20 13:47

Strony