Rozszerzona kolekcja zasobów JSTOR

-A A +A

Zapraszamy do korzystania z ponad 35 tysięcy e-booków oraz unikalnych na skalę światową czasopism elektronicznych z zakresu nauk humanistycznych, historycznych i społecznych na platformie JSTOR. Wielodziedzinowe zasoby JSTOR dostępne są w sieci uniwersyteckiej UR oraz zdalnie poprzez serwer PROXY do 30 czerwca 2020 r. Zakres tematyczny kolekcji dostępny jest tutaj, a lista udostępnionych e-booków tutaj

Zapraszamy do korzystania!