Punktacja MNiSW za publikacje w czasopismach naukowych:

Dla publikacji od 2019 r.

Wykaz czasopism naukowych zawierający historię czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013-2016
 (Przy kompleksowej ocenie za lata 2013–2016 stosuje się wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w tych latach przez ministra zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126). W wykazie zamieszcza się wszystkie czasopisma naukowe, które zostały zamieszczone w co najmniej jednym wykazie obowiązującym w poszczególnych latach z okresu 2013–2016. Za publikacje naukowe w każdym z tych czasopism przyznaje się najwyższą liczbę punktów spośród określonych w poszczególnych wykazach z tego okresu.)

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części:
Część A - wykaz czasopism zawierający liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B - wykaz czasopism zawierający liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)
Część C - wykaz czasopism zawierający liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Dla publikacji od 2016 r.
Część A - Wykaz czasopism posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B - Wykaz czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor
Część C - Wykaz czasopism  znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Dla publikacji od 2015 r.
Część A - Wykaz czasopism posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B - Wykaz czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor
Część C - Wykaz czasopism  znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)
Komunikat MNiSW z dnia 1 lipca 2016 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

Dla publikacji od 2014 r.
Część A - Wykaz czasopism posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B - Wykaz czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor
Część C - Wykaz czasopism znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Dla publikacji od 2013 r.
Część A - Wykaz czasopism posiadających współczynnik Impact Factor (IF) znajdujących się w bazie Journal Citation  Reports (JCR)
Część B - Wykaz czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor
Część C - Wykaz czasopism znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Dla publikacji od 2011 do 2012 r.
Część A - Wykaz czasopism posiadających współczynnik Impact Factor (IF) znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
Część B - Wykaz czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor
Obwieszczenie MSiSW o sprostowaniu niektórych pozycji części B wykazu czasopism
Część C - Wykaz czasopism znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Dla publikacji z 2010 r.
Wykaz wybranych czasopism naukowych z dnia 29.12.2010 r.
Wykaz tytułów czasopism będących w bazie JCR 2009 i posiadających Impact Factor z 10 grudnia 2010 r.
Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych opublikowany 25 czerwca 2010 r.

Dla publikacji z 2009 r.
Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych opublikowany 18 czerwca 2009 r.
Komunikat MNiSW z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

Dla publikacji z 2008 r.
Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych opublikowany 26 sierpnia 2008 r.
Komunikat MNiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową

Dla publikacji z 2007 r.
Komunikat nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową
Wykaz czasopism do Komunikatu MNiSW z 28.11.2007 r.

Dla publikacji z 2005 i 2006 r.
Wykaz czasopism do Komunikatów MNiSW z 7 i 25.10. 2005 r.