Prośba o wypełnienie ankiety

-A A +A

Uprzejmie prosimy naszych Czytelników o wypełnienie krótkiej ankiety, mającej na celu rozpoznanie zapotrzebowania na dostęp do zasobów nauki. Celem badania jest ocena funkcjonującego katalogu oraz określenie zapotrzebowania na funkcje oferowane przez nowoczesne sposoby udostępniania zasobów nauki. Badanie jest przeprowadzane na potrzeby Projektu pod nazwą: "System dostępu do zasobów nauki Ogólnopolskiej Sieci Transferu Wiedzy" przygotowywanego przez 35 polskich bibliotek naukowych na konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Ankieta jest aktywna do 12 grudnia, ma charakter anonimowy i jej wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 5 minut.