dostęp w sieci uczelnianej i przez PROXY

Pakiet 11 specjalistycznych medycznych czasopism elektronicznych Wydawnictwa LWW.