Ogłaszamy nabór artykułów do 4 numeru "Podkarpackich Studiów Bibliotecznych"

-A A +A

Do współpracy zapraszamy zarówno autorów, bibliotekarzy i pracowników naukowych z województwa podkarpackiego, jak i z całego kraju. Artykuły przygotowane wg wytycznych, prosimy przesyłać na adres: psb [at] ur [dot] edu [dot] pl do 20 kwietnia 2015 r.

"Podkarpackie Studia Biblioteczne" to otwarte, elektroniczne czasopismo naukowe (recenzowane) poświęcone zagadnieniom z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i komunikacji. To platforma wymiany doświadczeń oraz publikowania rozważań teoretycznych dla bibliotekarzy, pracowników naukowych oraz innych osób zainteresowanych poruszaną tematyką z regionu Podkarpacia oraz całej Polski. Czasopismo otrzymało 2 pkt wg aktualnego wykazu czasopism naukowych MNiSW.
Naszą aspiracją jest dołączenie do grupy cenionych w środowisku bibliotekoznawczym czasopism, które warto czytać. I do których warto pisać.

Czekamy na artykuły poświęcone w szczególności następującym zagadnieniom:

  • współczesna problematyka bibliotekarstwa polskiego i zagranicznego,
  • historia książki, bibliotek i piśmiennictwa (zwłaszcza z regionu Podkarpacia),
  • informacja naukowa i źródła informacji,
  • najnowsze trendy praktyki bibliotecznej i komunikacji naukowej,
  • w formie komunikatów - informacje, sprawozdania z życia bibliotek, konferencji, imprez bibliotecznych,
  • recenzje publikacji z zakresu bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
     

Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa. Czasopismo - jako jedno z niewielu periodyków naukowych w Polsce - dostępne jest również w formatach mobilnych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PUBLIKOWANIA ARTYKUŁÓW W 4 NUMERZE "PODKARPACKICH STUDIÓW BIBLIOTECZNYCH"!