Oddział SBP

-A A +A

 

Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP) Bibliotek Naukowych - Rzeszów

 

Logo SBPW 2006 r. z dwóch kół SBP działających przy Bibliotece UR (zał. w 1984 r.) oraz Bibliotece Politechniki Rzeszowskiej utworzono Oddział SBP Bibliotek Naukowych - Rzeszów. Siedziba Oddziału mieści się w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

 

Zarząd Oddziału:

 • Przewodniczący: mgr Grzegorz Dolata (BUR)
 • Wiceprzewodnicząca: mgr Urszula Tobiasz (BPRz)
 • Sekretarz: mgr Agnieszka Zych-Kwiatkowska (BPRz)
 • Skarbnik: mgr Jolanta Peresłucha (BUR)
 • Członkowie Zarządu: mgr Kinga Pomes (BUR), mgr Sylwester Hoń (BPRz)

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodnicząca: mgr Marta Rząsa-Rodkiewicz (BUR)
 • Wiceprzewodnicząca: mgr Elżbieta Mazur (BUR)
 • Sekretarz: mgr Jolanta Kubiak (BPRz)

Zarząd Koła SBP przy Bibliotece UR:

 • Przewodnicząca: mgr inż. Marzena Marszałek-Świeca
 • Wiceprzewodnicząca: mgr Marzena Krajewska
 • Sekretarz: mgr Małgorzata Szurlej
 • Skarbnik: mgr inż. Elżbieta Mazur

Celem działania Oddziału SBP Bibliotek Naukowych w Rzeszowie jest m. in.: rozwijanie nowoczesnej myśli bibliotekarstwa naukowego w regionie, integracja środowiska oraz wymiana doświadczeń, wspieranie rozwoju zawodowego i kształtowanie postaw etycznych bibliotekarzy szkół wyższych, a także promowanie i popularyzowanie usług bibliotek naukowych w mieście i regionie.

W ramach swej statutowej działalności Oddział SBP zorganizował m. in.: szkoleniowe wyjazdy do bibliotek uniwersyteckich w kraju, spotkania bibliotekarzy z Władzami Uczelni, zbiórkę książek dla gminnych bibliotek szkolnych oraz zebrania na których prezentowane są ciekawe odczyty i referaty.

Kronika Oddziału SBP Bibliotek Naukowych Rzeszów