Nowe dostępy testowe do baz danych

-A A +A

Zachęcamy do testowania nowych źródeł elektronicznych. Są to: czasopisma wydawnictwa De Gruyter, cyfrowe mapy językowe oraz niezwykle wartościowa bibliografia z zakresu językoznawstwa "Lingustic Bibliography Online" wydawnictwa Brill.

  • czasopisma De Gruyter

Platforma De Gruyter oferuje dostęp do czasopism z następujących dziedzin wiedzy: architektura i dizajn, sztuka, biznes i ekonomia, chemia, informatyka, kulturoznawstwo, inżynieria, nauki o ziemi, historia, prawo, nauki przyrodnicze, lingwistyka i semiotyka, literatura, matematyka, medycyna, muzyka, farmacja, filozofia, fizyka, nauki społeczne, sport i rekreacja, teologia i religia.

Dostęp do bazy:

 

Czasopisma są dostępne z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do e-źródeł do 30 czerwca 2018 r.


 

  • The Online Reference Treasury of Linguistic Maps (językowe mapy cyfrowe)

The Online Reference Treasury of Linguistic Maps prezentuje mapy językowe z różnych atlasów i publikacji wydawanych przez De Gruyter. Wszystkie mapy zostały zeskanowane w wysokiej rozdzielczości w celu uzyskania maksymalnej jakości oraz wzbogacone o szczegółowe metadane. Dzięki szczegółowym kryteriom wyszukiwawczym (np. dyscyplina, położenie geograficzne, okres chronologiczny) baza jest unikalnym i niezbędnym źródłem informacji z zakresu językoznawstwa. Wiele z map nie było nigdy wcześniej dostępnych cyfrowo, a niektóre są trudne do znalezienia nawet w formie drukowanej.
Baza zawiera ok. 2000 map, a interfejs umożliwia powiększanie szczegółów, drukowanie i eksport plików PDF.

Dostęp do bazy:

Przewodnik użytkownika

Mapy są dostępne z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do e-źródeł do 30 czerwca 2018 r.


 

  • Linguistic Bibliography Online

Linguistic Bibliography Online to bibliograficzna baza językoznawcza obejmująca głównie zagadnienia z lingwistyki teoretycznej, a także antropologii, psychologii, socjologii i filozofii. Zawiera ok. 420 tys. opisów bibliograficznych, corocznie uzupełniana jest o 20 tys. nowych rekordów.
Stanowi doskonałe źródło do badań językoznawczych dla pracowników naukowych i studentów.

Dostęp do bazy:

Baza jest dostępna z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do e-źródeł do 7 czerwca 2018 r.

Wszelkie uwagi na temat przydatności bazy prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej: tel. 17 872-13-77,78, inform [at] ur [dot] edu [dot] pl, gg: 1439932