JSTOR Lives of Literature

-A A +A

Zachęcamy do skorzystania z możliwości uzyskania pełnotekstowego dostępu do 69 czasopism będących częścią kolekcji JSTOR Lives of Literature.

Do końca lutego 2020 wszystkie artykuły czasopism wchodzących w skład kolekcji będą oferowane w otwartym dostępie.

Wejście do bazy:

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://about.jstor.org/l/free-lives-of-lit-fac/

Lista tytułów wraz z linkami, za pośrednictwem których można uzyskać dostęp: pobierz