Error message

The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query informacje OR dla OR pracownikow OR ur.

Page not found

-A A +A

Search results

 1. Informacje dla pracowników UR

  ... bazę bibliograficzną rejestrującą dorobek naukowy pracowników Uczelni . Baza dostarcza również informacji bibliometrycznych ... za zbieranie danych będą przekazywać w trybie kwartalnym informacje o dorobku pracowników Jednostki do Oddziału Informacji Naukowej ...

  webmajster - 2019-07-02 08:54

 2. Wypożyczenia międzybiblioteczne dla pracowników i studentów UR

  ... WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW UR kontakt : mgr Gabriela Galej-Mularz: tel. ...

  redaktor2 - 2019-07-02 09:21

 3. ClinicalKey

  ... danych leków (Drug Monographs) ponad 5000 wytycznych dla lekarzy (Guidelines) ponad 3 500 000 zdjęć, tablic, wykresów i ... wyszukiwarka wśród rezultatów wyświetla nie tylko informacje zawierające wprowadzone słowa-klucze, ale także inne istotnie ...

  redaktor2 - 2019-07-23 13:06

 4. Dostęp do ClinicalKey

  ... danych leków (Drug Monographs) ponad 5000 wytycznych dla lekarzy (Guidelines) ponad 3 500 000 zdjęć, tablic, wykresów i ... wyszukiwarka wśród rezultatów wyświetla nie tylko informacje zawierające wprowadzone słowa-klucze, ale także inne istotnie ...

  redaktor2 - 2019-07-23 13:07

 5. Fałszywe czasopisma - informacja dla pracowników naukowych

  ... wprowadzają w błąd na temat renomy czasopisma podając informacje o "Unofficial Impact Factor", "Prognostic IF", "Real IF", "Journal ... Journal Citation Report . •    Impact Factor dla czasopism można sprawdzić także na platformie Web of Science . ...

  redaktor2 - 2019-01-17 09:28

 6. Cennik

  ... wydanie elektronicznej, chipowej karty bibliotecznej (dla emerytowanych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego, słuchaczy UTW, pracowników i ...

  webmajster - 2019-05-17 10:07

 7. E-booki

  ...   Wejście do bazy Ibuk Libra: Informacje techniczne: PDF Materiały pomocnicze   UWAGA! ... sam jak do pozostałych baz EBSCO. Niewątpliwą zaletą dla użytkowników jest więc zintegrowanie książek i baz na tej samej ...

  redaktor2 - 2019-03-26 10:19

 8. Bazy danych

  ... źródłach dostępnych za pośrednictwem Biblioteki UR:   Legenda: dostęp w komputerowej sieci uczelnianej i ... pełnotekstowa Expertus - Bibliografia Publikacji Pracowników UR wielodziedzinowa bibliograficzna ...

  redaktor2 - 2019-07-23 13:06

 9. Wypożyczenia międzybiblioteczne dla bibliotek partnerskich

  ... WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE DLA BIBLIOTEK PARTNERSKICH kontakt : mgr Gabriela Galej-Mularz: tel. 17 872-13-95,  wypmiedz [at] ur [dot] edu [dot] pl Od 5 października 2011 r. zamówienia ...

  redaktor2 - 2019-07-02 09:22

 10. Informacje teleadresowe

  ... tel. 17 872-13-61, fax 17 872-13-73 biblio [at] ur [dot] edu [dot] pl NIP 813-32-38-822 konto: Bank Handlowy w ... Jaskowska tel. 17 872-13-70 bjasko [at] ur [dot] edu [dot] pl Z-ca Dyrektora mgr Grażyna ...

  webmajster - 2019-01-23 13:54

Pages