Error message

The page you requested does not exist. For your convenience, a search was performed using the query bur OR about OR library.

Page not found

-A A +A

Search results

 1. Bazy danych

  ... wolny dostęp w internecie dostęp testowy BUR dostęp tylko lokalnie w Informacji Naukowej BUR ZAL ... abstraktowo-pełnotekstowa Artstor Digital Library architektura, sztuka abstraktowo-pełnotekstowa ...

  redaktor2 - 2023-01-21 09:25

 2. E-sources

  ... use valuable electronic sources which are subscribed by our Library. We offert these sources in university network. The library staff are ... macroeconomic statistics, and market-specific information about Polish economy and market. Web of Science    Explore the ...

  webmajster - 2023-01-21 10:06

 3. Frequently Asked Questions

  How to register for the University Library? To register for the University Library, you have to appear in ... I have placed the order? The order processing lasts about 30 minutes. And the books that have been ordered wait for the reader for ...

  webmajster - 2022-12-02 12:09

 4. Welcome

   You are invited to become familiar with our library news bulletin We would like our web page to become a source of ... the Internet.  If you are seeking for information about our institution (its collection, structure, history, service and price ...

  webmajster - 2022-12-14 13:50

 5. Polecane przez BUR ciekawe linki

  ... wersja fizycznych czasopism prenumerowanych przez BUR w wersji tradycyjnej: PROLA (1893-2005) oraz Physical Review B ... www.lex.com.pl Polski Serwer Prawa www.law.nyu.edu/library Przewodnik po zagranicznych bazach danych z zakresu prawa   ...

  webmajster - 2022-11-23 15:02

 6. Zbiory BUR

  library Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje swoim ... oraz sztuk pięknych (muzyka, plastyka). Księgozbiór BUR liczy ponad  764 tys. woluminów druków zwartych oraz około  118 ... i abstraktowych baz danych. Cenny księgozbiór BUR stanowią również zbiory specjalne, których kolekcja liczy około  33 ...

  webmajster - 2022-09-23 09:04

 7. Catalogues

  catalogue opac The basic library catalog informing about the book collection of the Library of Rzeszow University is the OPAC/INTEGRO computer catalog which contains information about all the collection gathered in the Library of Rzeszow University. ...

  redaktor - 2022-07-19 14:11

 8. Price list

  from life of the library The Library price list as for academic year 2017 / 2018   1. LIBRARY CARDS   the staff and students of Rzeszów University and ...

  redaktor - 2022-07-06 10:55

 9. Historia

  library history Kalendarium Biblioteki Uniwersytetu ... bibliotek akademickich"; start nowej strony www BUR oraz usługi informacyjnej w czasie rzeczywistym "zagadaj nas" ... danych opracowywanych w OIN 2007 katalog BUR obecny w Karo ; start Forum Dyskusyjnego Czytelników i Bibliotekarzy ...

  webmajster - 2023-01-21 08:59

 10. Bazy własne

  ... Bazy opracowywane w Oddziale Informacji Naukowej BUR dostępne w wersji on-line   Bibliografia publikacji ...

  webmajster - 2023-01-17 08:41

Pages