Prezentacja zasobów baz AccessPhysiotherapy i BioOne

-A A +A
  Serdecznie zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów Wydziałów: Medycznego i Biologiczno-Rolniczego, a także Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych oraz wszystkie zainteresowane osoby na pokazy zasobów aktualnie testowanych baz: Access Physioterapy i BioOne. Spotkania odbędą się 26 marca 2014 r. o godz.10.00 (w sali konferencyjnej Biblioteki UR, ul. prof. Stanisława Pigonia 8) oraz o godz. 12.00 (w Instytucie Fizjoterapii UR, ul. Warszawska 26a).

 

Baza AccessPhysiotherapy zawiera pełnotekstowe książki elektroniczne, materiały multimedialne, animacje, filmy, wykłady, prezentacje dotyczące różnych schorzeń i urazów oraz metod ich leczenia - rehabilitacji.
Na platformie udostępniona została również baza leków.

 

Dostęp do bazy:

 

 

Baza AccessPhysiotherapy jest dostępna z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do E-źródeł przez PROXY do 23 kwietnia 2014 r.


 

BioOne jest jednolitą platformą skupiającą 179 tytułów czasopism od różnych towarzystw naukowych oraz wydawców z całego świata (łącznie 132). Ponad 120 tytułów jest klasyfikowanych przez ISI Thomson Reuters.

Tematyka czasopism: agronomia, biochemia i biologia molekularna, biofizyka, biologia, biologia ewolucyjna, biologia komórkowa, biologia morska i słodkowodna, biologia reprodukcyjna, edukacja, ekologia, entomologia, genetyka i dziedziczenie, geografia fizyczna, geologia, inżynieria, leśnictwo, limnologia, mikrobiologia, nauki o roślinach, nauki o środowisku, ornitologia, paleontologia, parazytologia, radiologia, medycyna nuklearna, rolnictwo, nauki o zwierzętach, rybołówstwo, weterynaria, zoologia.

 

Dostęp do bazy:Pełna lista czasopism dostępnych w bazie 
Materiały szkoleniowe

 

Baza BioOne jest dostępna z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do E-źródeł przez PROXY do 4 czerwca 2014 r.

 

Zachęcamy do korzystania i prosimy o przesyłanie uwag i informacji na temat testowanych baz do Odziału Informacji Naukowej tel. 0-17 / 872-13-77,78, inform [at] ur.edu.pl