"PlumX" – miernik altmetryczny do oceny dorobku naukowego

-A A +A

Informujemy o możliwości uruchomienia bezpłatnego dostępu testowego do serwisu PlumX dla 5 pracowników naszej uczelni na okres 30 dni. Konfiguracją testu zajmie się firma EBSCO.

 

"PlumX" to miernik altmetryczny do oceny dorobku naukowego, na podstawie wskaźników z pięciu kategorii: użytkowanie, wzmiankowanie, rejestrowanie, media społecznościowe i cytowania. Więcej informacji o serwisie „PlumX” można znaleźć w ulotce.

Do konfiguracji testu w serwisie „PlumX" potrzebne są następujące dane:

  • Imię i nazwisko, tytuł naukowy, stanowisko,
  • Numer ORCID ID – unikalny identyfikator w systemach informacji naukowej, który umożliwia identyfikację autora i jego publikacji. Osoby nieposiadające ORCID ID mogą zarejestrować się na stronie http://orcid.org i otrzymać bezpłatnie taki identyfikator,
  • SCOPUS RIS Output – format cytowań bibliograficznych umożliwiający zarówno importowanie i eksportowanie danych między platformami naukowymi. Instrukcje, jak wyeksportować cytowania w formacie RIS, można znaleźć na stronie: http://help.scopus.com/Content/h_export.htm,
  • Web of Science BibTex Output – menedżer bibliografii powszechnie wykorzystywany przez użytkowników „Web of Science”. Informacje, jak wyeksportować cytowania w formacie BIB stosowanym przez „Web of Science”, można znaleźć na stronie: http://images.webofknowledge.com/WOK46/help/WOS/ht_output.html,
  • Listy publikacji zawierające adresy URL, identyfikatory DOI, PMID, numery ISBN itp. umożliwiające prawidłową identyfikację publikacji,
  • Link na stronę domową pracownika naukowego lub stronę wydziału, jeżeli na tych stronach jest publikowany dorobek naukowy z listą publikacji naukowych, prezentacji, nagród.


Konfiguracja systemu trwa około 2-3 tygodnie od czasu otrzymania przez firmę EBSCO wszystkich informacji.
UWAGA! Aby uruchomić test, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy EBSCO:
Renata Włodarczyk, Account Executive
EBSCO Information Services
Poland, Latvia, Lithuania, Ukraine
tel: +420 234 700 670
fax: +420 234 700 610
e-mail: rwlodarczyk [at] ebsco.com