Dostęp do ClinicalKey

-A A +A

Zachęcamy do korzystania z wartościowej platformy medycznej ClinicalKey, zapewniającej dostęp do informacji z 52 specjalizacji medycznych.

Dostęp do bazy:


Wykaz dostępnych publikacji

Zawartość:

  • ok. 1100 podręczników, w tym atlasy anatomiczne (m.in. Netter, Sobotta)
  • ponad 650 czasopism, w tym m.in.: Lancet, seria The Clinics of North America
  • narzędzie diagnostyczne First Consult, zawierające opisy stanów chorobowych
  • baza procedur medycznych (Procedures Consult)
  • baza danych leków (Drug Monographs)
  • ponad 5000 wytycznych dla lekarzy (Guidelines)
  • ponad 3 500 000 zdjęć, tablic, wykresów i filmów
  • ponad 42 000 filmów dotyczących m.in. procedur medycznych, w tym chirurgicznych
  • ponad 9000 ulotek dla pacjentów (Patient Education), w tym ok. 500 przetłumaczonych na język polski

Wszystkie źródła zamieszczone w bazie podlegają ciągłej aktualizacji, a nowe numery czasopism ukazują się w bazie przed wydaniem drukiem.

W ClinicalKey zastosowano unikalną technologię wyszukiwania informacji opartą na nowej taksonomii Elsevier Merged Medical Taxonomy, która skraca czas wyszukiwania do minimum. Dodatkowo, dzięki nowej technologii, wyszukiwarka wśród rezultatów wyświetla nie tylko informacje zawierające wprowadzone słowa-klucze, ale także inne istotnie powiązane z wyszukiwanym tematem wyniki pomijane przez tradycyjne, konwencjonalne wyszukiwarki.

Baza zawiera funkcję Presentation Maker pozwalającą przygotowywać prezentacje PowerPoint bezpośrednio z zasobów multimedialnych (zdjęć, tabel, grafów) ClinicalKey z zachowaniem praw autorskich i informacji o cytowaniach.


Polecamy również platformę ClinicalKey Student, która pozwala na jeszcze pełniejsze korzystanie z funkcjonalności serwisu. Założenie osobistego profilu umożliwia korzystanie z funkcji podświetlenia, tworzenia notatek i zakładek, udostępniania notatek/podświetleń oraz eksportowania notatek do OneNote.

 

Baza ClinicalKey jest dostępna z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do e-źródeł do 30 czerwca 2020 r.