Dostęp testowy do BioOne Online Journals

-A A +A
Zachęcamy do testowania bazy BioOne, oferującej dostęp do czasopism elektronicznych z zakresu biologii, ekologii i nauk o środowisku.

 

BioOne jest jednolitą platformą skupiającą 179 tytułów czasopism od różnych towarzystw naukowych oraz wydawców z całego świata (łącznie 132). Ponad 120 tytułów jest klasyfikowanych przez ISI Thomson Reuters.

Tematyka czasopism: agronomia, biochemia i biologia molekularna, biofizyka, biologia, biologia ewolucyjna, biologia komórkowa, biologia morska i słodkowodna, biologia reprodukcyjna, edukacja, ekologia, entomologia, genetyka i dziedziczenie, geografia fizyczna, geologia, inżynieria, leśnictwo, limnologia, mikrobiologia, nauki o roślinach, nauki o środowisku, ornitologia, paleontologia, parazytologia, radiologia, medycyna nuklearna, rolnictwo, nauki o zwierzętach, rybołówstwo, weterynaria, zoologia.

 

Dostęp do bazy:Pełna lista czasopism dostępnych w bazie 
Materiały szkoleniowe

 

Baza BioOne jest dostępna z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do E-źródeł przez PROXY do 4 czerwca 2014 r.

 

Zachęcamy do korzystania i prosimy o przesyłanie uwag i informacji na temat testowanej bazy do Odziału Informacji Naukowej tel. 0-17 / 872-13-77,78, inform [at] ur.edu.pl