szkolenia internetowe

-A A +A

Zaproszenie na internetowe szkolenia EBSCO Polska

Firma EBSCO Polska zaprasza na comiesięczne webinaria wspierające pracę zdalną, obejmujące jej kluczowe rozwiązania, w tym: EBSCO Discovery Service™, EBSCOhost™, EBSCO Connect oraz bazy takie jak Academic Research Source, Literary Reference Center czy Medline with Full Text. Szczegóły dotyczące wszystkich tematów, terminów i sposobu dołączania do sesji znajdą Państwo poniżej.

Szkolenia on-line z baz medycznych

Serdecznie zapraszamy na cykl webinariów z zakresu obsługi edukacyjnych baz medycznych (LWW Health Library, Visible Body, Acland, GIDEON), które mamy  w dostępie do 15 maja. Szkolenia adresowane są do wykładowców kierunków medycznych, ale zainteresować mogą również studentów. Pierwsze szkolenie odbędzie się 2 kwietnia o godz. 10.30 i będzie dotyczyło bazy LWW Health Library. 

Zaproszenie na internetowe szkolenia Web of Science - maj 2019

Firma Clarivate Analytics zaprasza na serię internetowych szkoleń, podczas których będzie można się dowiedzieć m.in. jak wykorzystać sieć cytowań Web of Science, z kim współpracować w badaniach naukowych oraz jak wyszukiwać, wykorzystywać i analizować treści otwartego dostępu (Open Access). Bezpłatne szkolenia w języku polskim, prowadzone są w internecie na patformie WebEx. Więcej informacji oraz linki rejestracyjne.

Zaproszenie na internetowe szkolenia Web of Science - maj/czerwiec 2018

Firma Clarivate Analytics zaprasza na serię internetowych szkoleń, podczas których będzie można się dowiedzieć m.in. jak stosować InCites by określić dominujące obszary badawcze i istotne tytuły źródeł, jak stworzyć własny zestaw danych w Web of Science do analizy i porównań w InCites oraz jak wykorzystać dostęp do darmowych i legalnych ponad 10 milionów dokumentów na Web of Scence. Bezpłatne szkolenia w języku polskim, prowadzone są w internecie na patformie WebEx. Więcej informacji oraz linki rejestracyjne.

Zaproszenie na internetowe szkolenia Web of Science - grudzień 2017

Firma Clarivate Analytics zaprasza na serię internetowych szkoleń dla polskich naukowców. Podczas szkolenia będzie można się dowiedzieć jak rozwija się nowy indeks ESCI w bazie Web of Science Core Collection, jak wygląda proces selekcji źródeł do bazy, dlaczego indeksowana jest tylko pewna grupa czasopism oraz jakie kryteria muszą spełniać materiały w bazie. Bezpłatne szkolenia w języku polskim, prowadzone są w internecie na patformie WebEx. Więcej informacji oraz linki rejestracyjne.

Strony