Bazy danych - licencje krajowe

-A A +A

Informujemy, że licencje krajowe Elsevier, Springer z Open Choice, Wiley, Science, Nature, Scopus i Web of Science zostały przedłużone na rok 2018.
Licencja krajowa Springer została w 2018 roku rozszerzona i pozwala obecnie na dostęp do m.in. 112 000 e-książek anglojęzycznych na platformie SpringerLink.
Na stronie internetowej Wirtualnej Biblioteki Nauki została także uruchomiona przeglądarka dziedzinowa e-książki w WBN, która docelowo będzie obejmować wszystkie książki dostępne w ramach licencji krajowych.

Ponadto zostały uruchomione roczne licencje pilotażowe do narzędzi bibliometrycznych InCites (dodatek do bazy Web of Science) i  SciVal (dodatek do bazy Scopus). Aby z nich skorzystać, należy założyć własne indywidualne konto odpowiednio w bazie WoS lub Scopus i zalogować się. Narzędzia InCites oraz SciVal pozwalają analizować i porównywać osiągnięcia instytucji naukowych z całego świata, śledzić trendy w świecie nauki, dają też możliwość wyszukiwania potencjalnych współpracowników w poszczególnych dyscyplinach badawczych.