Banach Center Publications

-A A +A

dostęp w sieci uczelnianej i przez PROXY

Banach Center Publications publikuje materiały z wybranych konferencji odbywających się w Międzynarodowym Centrum Matematycznym im. Stefana Banacha.

Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha promuje i wspiera międzynarodową współpracę matematyków oraz organizuje międzynarodowe konferencje i warsztaty.
Instytut jest wydawcą wielu uznanych czasopism i sprawozdań z konferencji o zasięgu międzynarodowym.