-A A +A

Zaproszenie na internetowe szkolenia EBSCO Polska

Firma EBSCO Polska zaprasza na comiesięczne webinaria wspierające pracę zdalną, obejmujące jej kluczowe rozwiązania, w tym: EBSCO Discovery Service™, EBSCOhost™, EBSCO Connect oraz bazy takie jak Academic Research Source, Literary Reference Center czy Medline with Full Text. Szczegóły dotyczące wszystkich tematów, terminów i sposobu dołączania do sesji znajdą Państwo poniżej.

Biblioteka UR otwarta od 1 czerwca 2020 r.

Od 1 czerwca zapraszamy do korzystania z Biblioteki UR - możliwe jest wypożyczanie i oddawanie książek, a także korzystanie (w ograniczonym zakresie) z czytelni. W dniach 1-10 czerwca 2020 r. Biblioteka UR czynna jest w godz. 10.00-17.00 (sobota - nieczynne). Prosimy o bezwzględne stosowanie się do zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, chronienie siebie oraz zdrowia bibliotekarzy. 

Oddawanie książek od 25 maja 2020 r.

Informujemy, że od 25 maja 2020 r. rozpoczynamy przyjmowanie wypożyczonych książek. Książki zwracać można w Wypożyczalni (parter) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00. Prosimy o bezwzględne zachowanie zasad bezpieczeństwa. Otwarcie czytelni oraz zamawianie książek do wypożyczenia (wraz z dalszym przyjmowaniem zwrotów i podbijaniem obiegówek) planowane jest od 1 czerwca 2020 r. 

E-booki wydawnictwa De Gruyter

Zapraszamy do korzystania z udostępnionej do 30 lipca 2020 r. kolekcji ponad 75 tys. e-booków wydawnictwa De Gruyter a także innych prestiżowych oficyn akademickich z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, medycyny, matematyki, inżynierii, informatyki, nauk przyrodniczych i prawa. 

Strony