Academic Complete - kolekcja e-booków w zbiorach BUR

-A A +A

Serdecznie zachęcamy do korzystania z Academic Complete - multidyscyplinarnej bazy zawierającej ponad 137 tys. tutułów książek elektronicznych.

Kolekcja Academic Complete na platformie ProQuest Ebook Central (dawniej ebrary) – zawiera ponad 137 800 tytułów następujących wydawców: Wiley Blackwell, Elsevier, Wolters Kluwer, Taylor&Francis, Emerald, McGraw Hill, Sage, Springer, Cambridge University Press, Oxford University Press, oraz więcej wydawnictw najlepszych uniwersytetów na świecie.

Kolekcja składa się z następujących sekcji:
•    Biznes (ponad 20,700 tytułów)
•    Nauka i technologia (ponad 28,000 tytułów)
•    Sztuka (ok 8,000 tytułów)
•    Historia (ponad 34,700 tytułów)
•    Literatura i językoznawstwo (ok 21,000 tytułów)
•    Prawo (ok. 11,000 tytułów)
•    Zdrowie i medycyna (ok. 12,000 tytułów)
•    Religia i filozofia  (ok. 15,000 tytułów)
•    Nauki społeczne (ponad 21,700 tytułów)
•    Edukacja (ok. 5,900 tytułów)

Platforma ProQuest Ebook Central daje możliwość zarządzania wybranym tekstem, drukowania do 40% książki oraz kopiowania – 20%, stosowania zakładek, dzielenia się ze znajomymi wybranymi fragmentami tekstów.
 

Wejście na platformę ProQuest Ebook Central:

Centrum treningowe ProQuest

Baza jest dostępna z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do e-źródeł.