krok po kroku

-A A +A

Step by step

We invite you to become familiar with our virtual guide to the rules of how to use the library service and resources.

 

The library collection can be used by anyone who has the electronic library card or activated students ID.

Krok po kroku

Zapraszamy do zapoznania się z naszym wirtualnym przewodnikiem po zasadach korzystania z usług i zasobów Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Ze zbiorów Biblioteki UR może skorzystać każdy, kto posiada aktywowaną w Bibliotece elektroniczną legitymację studencką lub wyrobioną elektroniczną kartę biblioteczną.

Do wypożyczania książek uprawnieni są studenci i pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz innych Uczelni, które mają podpisaną z Uniwersytetem umowę o wzajemnym świadczeniu usług bibliotecznych. Inni użytkownicy korzystają ze zbiorów BUR na miejscu w czytelniach.