Czytelnia Nauk Humanistycznych i Prawnych

-A A +A

CZYTELNIA NAUK HUMANISTYCZNYCH I PRAWNYCH

Kierownik
mgr Barbara Babiarz
Kustosztel. 17 / 872-13-76
czythum [at] ur.edu.pl
mgr Marta BobełKustosztel. 17 / 872-13-76
Halina KopećBibliotekarz
Medioteka Instytutu Goethego
mgr Agnieszka Litwa
Kustosz tel. 17 / 872-13-76
medioteka [at] ur.edu.pl

 

PRACOWNIA ZBIORÓW SPECJALNYCH

mgr Grzegorz DolataKustosztel. 17 / 872-13-62
zbspec [at] ur.edu.pl