Jak zamawiać poszczególne roczniki czasopism?

-A A +A

Z czasopism naukowych można skorzystać tylko na miejscu, w czytelni. Katalog komputerowy rejestruje wszystkie tytuły czasopism, pełny ich wykaz znajduje się w katalogu kartkowym Czytelni Czasopism Naukowych (I piętro). Aby skorzystać z czasopisma należy więc wypełnić tradycyjny rewers kartkowy i wręczyć go dyżurującemu bibliotekarzowi.