Zbiory BUR

-A A +A

Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje swoim użytkownikom księgozbiór z różnych dziedzin wiedzy, przede wszystkim tych, które reprezentowane są na naszym Uniwersytecie m.in.: nauk społecznych (pedagogika, historia, socjologia, filozofia, politologia), nauk filologicznych (filologie polska, rosyjska, germańska i angielska), nauk matematyczno-przyrodniczych (matematyka, technika, informatyka, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska), nauk rolniczych, nauk prawno-administracyjnych, nauk ekonomicznych, nauk medycznych (pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia)
oraz sztuk pięknych (muzyka, plastyka).

Księgozbiór BUR liczy ponad 790 tys. woluminów druków zwartych oraz ponad 109 tys. woluminów czasopism. Prenumerujemy ok. 50 tytułów zagranicznych czasopism naukowych. Zobacz ich listę

 

Cenny księgozbiór BUR stanowią również zbiory specjalne, których kolekcja liczy prawie 24 tys. jednostek inwentarzowych. Więcej o zbiorach specjalnych przeczytać można tutaj

 

Biblioteka UR jest jedną z kilkunastu bibliotek w kraju udostępniającą zasoby otrzymywane od Polskiego Forum Migracyjnego w ramach projektu "Migroteka". Kolekcja "Migroteka" to księgozbiór poświęcony problematyce uchodźctwa, migracji, międzykulturowości, mniejszości narodowych oraz cudzoziemców.
Księgozbiór ten dostępny jest w Oddziale Informacji Naukowej, książki oznaczone są sygnaturą: MIGRO. Zobacz listę książek


Biblioteka UR posiada także księgozbiór z dziedziny sztuk walki i współpracuje z International Martial Arts and Combat Sports Scientific Society Zobacz listę książek