Bazy danych

-A A +A

Polecamy skorzystać z systemu informacji o elektronicznych źródłach dostępnych za pośrednictwem Biblioteki UR:
 

Legenda:

dostęp w komputerowej sieci uczelnianej i przez serwer proxy

wolny dostęp w internecie

dostęp testowy

BUR dostęp tylko lokalnie w Informacji Naukowej BUR

informacja o bazie

 

Nazwa bazyDostępInfoDziedzinaTyp bazy
ACADEMICABURwielodziedzinowapełnotekstowa
AGROWolny dostęp w Internecierolnictwo,
nauki przyrodnicze
bibliograficzna
AIP - American Institute of Physics

fizyka

pełnotekstowa
APS - American Physical Society

fizyka

pełnotekstowa
ARIANTA - naukowe i fachowe polskie czasopisma elektronicznewielodziedzinowaabstraktowo-pełnotekstowa
Banach Center Publicationsmatematykapełnotekstowa
Baza Biogramów BJ

wielodziedzinowa

bio-bibliograficzna

Bazy i katalogi Biblioteki Narodowej

wielodziedzinowabibliograficzna
BazEkon

ekonomia

bibliograficzno-abstraktowa

BazEkon Cytowania

ekonomiabibliograficzna 
(baza cytowań)
BazHumnauki humanistyczne
i społeczne
bibliograficzno-abstraktowa
BazTech

nauki ścisłe i techniczne

bibliograficzno-abstraktowa
Bibliografia Bara

nauki humanistyczne

bibliograficzna
Bibliografia Etnografii Polskiejnauki humanistyczne
i społeczne
bibliograficzna
Bibliografia Geografii Polskiej

nauki geograficzne

bibliograficzno-abstraktowa
Bibliografia Geologiczna Polski

nauki geologiczne

bibliograficzna
Bibliografia do Historii Europy Środkowo-Wschodniejnauki humanistyczne, historiabibliograficzna
Bibliografia Historii Polskiej

nauki humanistyczne, historia

bibliograficzna
Biblioteka Wirtualna Nauki. Kolekcja Nauk Przyrodniczych

nauki przyrodnicze

pełnotekstowa
CEJSH.
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
nauki społecznebibliograficzna

CeON Biblioteka Nauki

CeON - Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

wielodziedzinowabibliograficzna, pełnotekstowa
Czasopisma IMPAN

matematyka

pełnotekstowa
DML-PL

matematyka

bibliograficzna, pełnotekstowa
ebookpoint BIBLIO

wielodziedzinowa

pełnotekstowa
EBSCO

wielodziedzinowa

abstraktowo-pełnotekstowa
Edukacja

edukacja, pedagogika, psychologia, nauki społeczne

bibliograficzna
Edukator

pedagogika, psychologia

bibliograficzna
EMIS Polska

ekonomia, finanse

pełnotekstowa
Expertus - Bibliografia Publikacji Pracowników URwielodziedzinowabibliograficzna
Ibuk Libra

wielodziedzinowa

pełnotekstowa
Integram 3.0

przemysł spożywczy

pełnotekstowa
IOPscience

fizyka, informatyka, chemia

pełnotekstowa
iPSB - internetowy Polski Słownik Biograficznywielodziedzinowabio-bibliograficzna
iSybislaw

slawistyka, językoznawstwo

bibliograficzna
JSTORwielodziedzinowapełnotekstowa
KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskichwielodziedzinowabibliograficzna
Lex

prawo, administracja

bibliograficzna, pełnotekstowa
MathSciNetmatematykabibliograficzna
Nature

biologia, chemia

pełnotekstowa
NUKAT - katalog zbiorów polskich bibliotek naukowychwielodziedzinowabibliograficzna
Oxford English Dictionary

 językoznawstwo

 
Ovidmedycynabibliograficzna, pełnotekstowa
Pedagog

edukacja, pedagogika, psychologia

bibliograficzno-abstraktowa
PSJD - Polish Scientific Journals Databasefizyka, chemia, medycyna, farmacja, kultura fizycznabibliograficzna, pełnotekstowa
Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wiekuliteraturabibliograficzna
Polska Bibliografia Lekarska

medycyna, pielęgniarstwo

bibliograficzno-abstraktowa
Polska Bibliografia Literacka

literatura

bibliograficzna
Polska Bibliografia Prawnicza

prawo, administracja

bibliograficzna
Polska Bibliografia Wojskowa

wojskowość

bibliograficzna

Problemy Niepełnosprawnych
- do 2012 r.
- od 2013 r.

socjologia, edukacja, pedagogika

bibliograficzna
SAWIOS

nauki techniczne

bibliograficzno-abstraktowa 
Science

wielodziedzinowa

pełnotekstowa
Science Direct
Science Direct - dostęp przez serwer ICM (Infona)

wielodziedzinowa

pełnotekstowa
Scopus wielodziedzinowa abstraktowo-bibliometryczna (indeks cytowań)
SIBROLrolnictwo, ochrona środowiska, nauki przyrodniczebibliogaficzno-abstraktowa
SIGŻ

gospodarka żywnościowa

bibliogaficzno-abstraktowa
SPORT (BG AWF Wrocław)

sport, wychowanie fizyczne

bibliograficzna
SPORT (BG AWF Poznań)

sport, wychowanie fizyczne

bibliograficzna
SPORT (BG AWF Kraków)sport, wychowanie fizycznebibliograficzna
Springer
Springer - dostęp przez serwer ICM (Infona)
wielodziedzinowapełnotekstowa
Web of Sciencewielodziedzinowaabstraktowo-bibliometryczna (indeks cytowań)
Wiley Online Library

wielodziedzinowa

pełnotekstowa
Wirtualna Biblioteka Naukiwielodziedzinowapełnotekstowa


Polecane przez BUR zasoby informacyjne znalezione w sieci