Katalogi

Podstawowym katalogiem bibliotecznym informującym o księgozbiorze BUR jest komputerowy katalog OPAC.


Katalog dostępny jest przez Internet pod adresem https://opac.ur.edu.pl oraz z terminali bibliotecznych. Zawiera informację o ok. 80% zbiorów zgromadzonych w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego. Cały czas trwają prace retrospekcyjne, których celem jest zamieszczenie w katalogu OPAC kompletnej informacji o wszystkich wydawnictwach zwartych i ciągłych znajdujących się w Bibliotece UR.

 

Proces zamówienia książki składa się z kilku etapów:

 • Wyszukanie książki przy wykorzystaniu indeksów: wg autora, tytułu, hasła przedmiotowego (zakładka: wyszukiwanie złożone) lub sygnatury (zakładka: wyszukiwanie szybkie). Istnieje możliwość zawężania obszaru wyszukiwania ze względu na typ poszukiwanego dokumentu (np. książka, wydawnictwo ciągłe, dokument elektroniczny).
 • Sprawdzenie dostępności wybranej pozycji (opcja: status).
 • Zalogowanie się do systemu za pomocą ikonki w kształcie kłódki umieszczonej w lewym górnym rogu ekranu
 • W zależności od statusu książki - zamówienie jej do wypożyczenia (w opcji: akcja - zamów) lub do korzystania na miejscu w czytelni.
 • Wybranie miejsca dostarczenia zamówionego dokumentu.
 • Wysłanie zamówienia.
 • Wylogowanie się z systemu.

 

Uwaga! Cały czas śledzić można proces realizacji zamówienia (opcja: konto). Zaleca się uzupełnienie danych osobowych w systemie o podanie adresu e-mail, za pośrednictwem którego system automatycznie komunikuje się z czytelnikiem.

Komunikacja systemu z czytelnikiem za pośrednictwem e-maila odbywa się na następujących obszarach:

 • wysłanie informacji o zbliżającym się terminie zwrotu książki,
 • wysłanie informacji o tym, że zamówienie zostało zrealizowane i że książka jest do odebrania w wypożyczalni,
 • wysłanie informacji o zrealizowanej rezerwacji tzn., że zarezerwowana książka została zwrócona i że zmieniła status na zamówioną - wówczas należy w ciągu 7 dni wysłać zamówienie,
 • czytelnik może samodzielnie wysłać na własne konto pocztowe e-mail z listą wyników wyszukiwania z zastosowaniem strategii wyszukiwań.

Oznaczenia miejsca stosowane w katalogu przy sygnaturach:

 wyp. Wypożyczalnia zamówienie komputerowe
 Ewyp. Wypożyczalnia zamówienie komputerowe
 Pwyp. Wypożyczalnia zamówienie komputerowe
 I cz Czytelnia Matematyczno- Przyrodnicza wolny dostęp
 II cz Czytelnia Nauk Humanistycznych i Prawnych wolny dostęp
 cz
Pcz/m
Pcz.
Pinf.
Magazyn książki komputerowo zamawiane do czytelni i udostępniane tylko na miejscu
 inf. Informacja Naukowa wolny dostęp
 Pig. Pigonianum udostępnianie tylko na miejscu
 ZS
PZS
Zbiory Specjalne udostępnianie tylko na miejscu
 C
PC
Czytelnia Czasopism Naukowych tradycyjne rewersy w Czytelni, I piętro BUR
Ecz Czytelnia Wydziałów Biologiczno-Rolniczego i Ekonomii

wolny dostęp w Czytelni

 

zamówienie komputerowe

 

Od 2008 r. w katalogu komputerowym Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego stosowane są nowe zasady transliteracji znaków cyrylickich na znaki łacińskie (na podstawie: PN-ISO 9:2000 Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie. Języki słowiańskie i niesłowiańskie). Tym samym zmienia się sposób realizacji niektórych liter. Przy wyszukiwaniu w katalogu komputerowym Biblioteki prosimy o zwracanie uwagi na te zmiany.

 

Katalogi kartkowe: alfabetyczny i przedmiotowy zostały zamknięte w maju 2005 r. (wraz z sygnaturą 350 000). Z katalogów tych należy korzystać w momencie, gdy poszukiwanej książki nie odnotowuje katalog komputerowy. Wówczas należy wybrać zakładkę: Wyszukiwanie szybkie i tam w opcji: wyszukiwanie wg sygnatury wpisać miejsce przechowywania książki (np. wyp., czyt. I, czyt. II) oraz jej nr sygnatury książki i zamówić ją drogą komputerową.

Pracownicy Biblioteki chętnie pomogą w korzystaniu z katalogu OPAC. Prosimy pytać, dzwonić i pisać oraz dzielić się z nami wszystkimi uwagami na temat funkcjonowania katalogu bibliotecznego.