Bazy testowane

-A A +A

 


Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje dostęp testowy do następujących zasobów elektronicznych:.

 

Baza pełnotekstowa z zakresu pielęgniarstwa. Obejmuje takie dziedziny jak: pielęgniarstwo, biomedycynę, bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycynę alternatywną i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. Baza indeksuje ponad 5.500 i zawiera ponad 7 milionów rekordów z archiwami od 1937 roku. W bazie znajduje się pełny tekst ponad 1.800 czasopism indeksowanych w CINAHL z archiwami od 1937 roku, z czego ponad 900 to aktywne czasopisma pełnotekstowe non-open access. Baza obejmuje on ponad 50 specjalności pielęgniarskich i zawiera szybkie lekcje, arkusze opieki opartej na dowodach naukowych, modele CEU oraz instrumenty badawcze.
Dodatkowe informacje oraz lista zawartości bazy dostępne są na stronie: CINAHL Ultimate.
Dostęp testowy jest aktywny do 02.12.2022 r

 

Baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2.800 czasopism indeksowanych w MEDLINE, z czego ponad 1.600 czasopism to aktywne pełnotekstowe czasopisma non-open access. MEDLINE Ultimate jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. W bazie wykorzystywany jest tezaurus medyczny MeSH (Medical Subject Headings). Baza zapewnia dostęp do kolekcji 9 czasopism JAMA wydawnictwa American Medical Association i wszystkie te czasopisma są dostępne w bazie w pełnym tekście z zaledwie miesięcznym okresem embarga (opóźnienia) z archiwami od stycznia 2013 r. Baza MEDLINE Ultimate może stanowić wartościowe uzupełnienie dotychczasowej prenumeraty czasopism JAMA.
Dodatkowe informacje oraz lista zawartości bazy dostępne są na stronie: MEDLINE Ultimate.
Dostęp testowy jest aktywny do 02.12.2022 r.
 
 
EBSCO to jedno z najlepszych źródeł wiedzy dla badaczy zainteresowanych naukami prawnymi z zakresu sądownictwa karnego, prawa ubezpieczeniowego, rodzinnego, bankowości czy prawa własności intelektualnej.
Dostęp testowy do następujących zasobów potrwa do 12.01.2023 r.
Criminal Justice Abstracts with Full Text - to wiodąca pełnotekstowa baza danych dla badań nad wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych i kryminologii. Zawiera setki najlepszych czasopism i magazynów obejmujących wszystkie powiązane tematy, w tym nauki kryminalistyczne, więziennictwo, policję, prawo karne i dochodzenie.
Index to Legal Periodicals & Books Full Text - to doskonałe źródło informacji dla prawników, nauczycieli, przedsiębiorców, bibliotekarzy prawniczych i studentów, zapewniająca dostęp do pełnego tekstu do najważniejszych informacji prawnych w języku angielskim: artykułów naukowych, sympozjów, przeglądów jurysdykcyjnych, orzeczeń sądowych, książek, recenzji książek i innych.
Legal Collection - to pełnotekstowa baza danych, wysokiej jakości indeksowanie tematów i precyzyjne linkowanie zapewniają użytkownikom najwyższej jakości doświadczenie badawcze.
Legal Source - zawiera pełny tekst czasopism naukowych z zakresu prawa i jest autorytatywnym źródłem informacji odnośnie bieżących studiów, myśli i kierunków w dziedzinie prawodawstwa. Baza zawiera ponad 1.000 czasopism pełnotekstowych oraz opracowane przez specjalistów szczegółowe dane bibliograficzne artykułów z wielu innych czasopism prawniczych, roczników, statutów, publikacji uniwersyteckich i dokumentów rządowych oraz ponad 400 przeglądów prawnych. 

 

Organizing the world's knowledge

scite_ to baza pełnych tekstów naukowych i cytowań oraz narzędzie do analizy wyników badań naukowych: 1 mld cytowań wyodrębnionych i przeanalizowanych z ponad 30mln pełnych artykułów. Wyróżnikiem bazy scite_  jest Smart Citiations, które wyświetlają te same informacje bibliograficzne, które są widoczne w tradycyjnych indeksach cytowań, w tym wskaźnik cytowania.

Write, improve & format your scientific texts

SciFlow to narzędzie do edycji i automatycznego formatowania tekstu pisanego w dowolnym języku. Upraszcza przepływ pracy związany z pisaniem prac naukowych i publikowaniem artykułów. Narzędzie ma na celu wyeliminowanie problemów związanych z ponownym formatowaniem wielu wersji rękopisów i plików tekstowych. SciFlow oferuje 300 szablonów czasopism, szybkie formatowanie pracy dyplomowej lub innego tekstu naukowego oraz możliwość dodania własnego szablonu obowiązującego na uczelni. Platforma m.in. obsługuje ponad 8000 stylów cytowania oraz umożliwia współpracę autorów nad jednym tekstem.

Dostęp testowy będzie otwarty w dniach od 17.10.2022 do 16.12.2022 r.
Więcej informacji dotyczących uzyskania dostępu do zasobów obu platform TUTAJ.