Bazy testowane

-A A +A

Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje dostęp testowy do:

 

  • Access Engineering

Multimedialnej bazy z zakresu szeroko pojętej inżynierii, a w szczególności nauk ścisłych,  matematyczno-przyrodniczych, fizyki, nauk inżynieryjno-technicznych, informatyki.
 

Dostęp do bazy:

Prezentacja bazy

Pełnotekstowa baza referencyjna Access Engineering oferuje:
- ponad 700 książek inżynieryjnych
- ponad 900 materiałów wideo zawierających filmy instruktażowe tworzone przez ekspertów
- mapy procesowe gotowe do użycia w prowadzeniu wykładów / kursów, na które składają się wprowadzenia tekstowe, tabele, rysunki, wykresy, schematy oraz materiały wideo;
- kalkulatory pozwalające na sprawne obliczenia i symulacje wyników przy badaniach naukowych i rozwiązywaniu problemów;
- ponad 4 500 interaktywnych grafów i tabel gotowych do użycia przy analizie danych w pracach badawczych / projektach;

Zakres tematyczny: bionauka, chemia, mechanika, inżynieria lądowa i wodna, inżynieria przemysłowa, inżynieria środowiska, energetyka materiałoznawstwo, telekomunikacja, komunikacja, informatyka, zarzadzanie operacyjne, kompetencje biznesowe.

Baza Access Engineering jest dostępna z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do e-źródeł do 17.03.2019 r.


 

  • bioONE

BioOne jest jednolitą platformą skupiającą 208 tytułów czasopism od różnych towarzystw naukowych oraz wydawców z całego świata (łącznie 158).

Tematyka czasopism: agronomia, biochemia i biologia molekularna, biofizyka, biologia, biologia ewolucyjna, biologia komórkowa, biologia morska i słodkowodna, biologia reprodukcyjna, edukacja, ekologia, entomologia, genetyka i dziedziczenie, geografia fizyczna, geologia, inżynieria, leśnictwo, limnologia, mikrobiologia, nauki o roślinach, nauki o środowisku, ornitologia, paleontologia, parazytologia, radiologia, medycyna nuklearna, rolnictwo, nauki o zwierzętach, rybołówstwo, weterynaria, zoologia.

Dostęp do bazy:

 

Lista czasopism
Materiały szkoleniowe

Baza BioOne jest dostępna z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do e-źródeł do 18.05.2019 r.


 

  • multiwyszukiwarki EDS (EBSCO Discovery Service)

Multiwyszukiwarka naukowa EBSCO EDS to narzędzie, które umożliwia przeszukiwanie wielu zasobów elektronicznych w jednym miejscu i w tym samym czasie.

Najważniejsze właściwości EBSCO Discovery Service:

  • łatwy i skuteczny dostęp do zasobów elektronicznych Biblioteki poprzez jedno okienko wyszukiwawcze
  • możliwość wyszukiwania po tytułach czasopism, książek i publikacji
  • opcja wyszukiwania według dziedzin
  • pełne indeksowanie z baz własnych EBSCOhost oraz z innych baz prenumerowanych przez Bibliotekę
  • opcja zawężania i rozszerzania rezultatów wyszukiwania według różnych kryteriów, np. pełny tekst, publikacje recenzowane naukowo, zakres chronologiczny
  • wyświetlanie powiązanych rezultatów wyszukiwań


Dostęp do multiwyszukiwarki EDS:

Przewodnik video: https://www.youtube.com/watch?v=LT1xsnO_W54

Multiwyszukiwarka EDS jest dostępna z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do e-źródeł.

 

Wszelkie uwagi na temat przydatności baz prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej: tel. 17 872-13-77,78, inform [at] ur.edu.pl, gg: 1439932