Bazy testowane

-A A +A

Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje dostęp testowy do następujących zasobów elektronicznych:

 

 • JOVE (Journal of Visualized Experiments www.jove.com)

Pierwsze na świecie, recenzowane czasopismo w formacie video-artykułów z Impact Factor (IF=1.184) w dyscyplinach STEM (Science, Technology, Engineering, Math), w dziedzinie nauk przyrodniczych, ścisłych oraz medycznych.

Artykuł w JoVE to film z nagranym przebiegiem eksperymentu a także z jego opisem w postaci tekstu, wykazem materiałów użytych w eksperymencie i bibliografią. Materiały tekstowe można pobrać w formie plików PDF.

Wejście do bazy:

JOVE składa się z 2 modułów:

 • Video Journal to magazyn 13 sekcji recenzowanych video-artykułów mających na celu:

- zwiększenie produktywności badań naukowych,
- wizualizację prowadzonych badań wraz z możliwościach ich opublikowania w bazie.
- zwiększenie efektywności nauczania w szkołach wyższych.
​Sekcje:

BEHAVIOR - psychologia
BIOCHEMISTRY - bioochemia
BIOENGINEERING - bioinżynieria
BIOLOGY - biologia
CANCER RESEARCH - onkologia
CHEMISTRY - chemia
DEVELOPMENTAL BIOLOGY - biologia rozwoju
ENGINEERING - inżynieria
ENVIRONMENT - nauki środowiskowe
GENETICS - genetyka
IMMUNOLOGY AND INFECTION - immunologia
MEDICINE - medycyna
NEUROSCIENCE - neuronauka

 • Science Education to baza video 10 sekcji, wizualizacji przeznaczonych do pracy ze studentami podczas zajęć.

Umożliwia:
- praktyczne poznanie omawianych za zajęciach zagadnień
- wzrost skuteczności zapamiętywania
- efektywności uczenia się
​Sekcje:

CORE - NEW - podstawowe eksperymenty biologiczne
LAB MANUAL NEW - umiejętności laboratoryjne
ASIC BIOLOGY - podstawy biologii
ADVANCED BIOLOGY - zaawansowana biologia
CHEMISTRY - chemia
ENVIRONMENTAL SCIENCES - nauki środowiskowe
PHYSICS - fizyka
ENGINEERING - inżynieria
CLINICAL SKILLS - umiejętności kliniczne
PSYCHOLOGY - psychologia  

Dostęp do bazy JOVE możliwy jest z komputerów w sieci uniwersyteckiej UR, a także zdalnie dla zweryfikowanych użytkowników poprzez serwer PROXY. Zapraszamy do korzystania do 10 maja 2020 r. 

 • KARGER

Oferujemy dostęp do zasobów wydawnictwa KARGER specjalizującego się w czasopismach i książkach z różnych dziedzin medycyny i nauk biomedycznych. KARGER zaprasza również na bezpłatne kursy online, na których można zdobyć nowe umiejętności warsztatowe oraz uzyskać certyfikat w zakresie publikacji naukowych.

 

Zasoby KARGER to m. in.

 • tytuły recenzowane (większość ma wysoki Impact Factor)
 • omówienie najnowszych odkryć naukowych (w tym klinicznych)
 • kolekcja 82 tytułów czasopism pełnotekstowych wydawnictwa Karger z zakresu medycyny, biomedycyny i nauk pokrewnych
 • ponad 100 tytułów czasopism wraz z publikacjami Open Access
 • 170 redaktorów naczelnych i 4 000 członków zespołów redakcyjnych oraz 12 500 recenzentów-ekspertów

Więcej o bazie Karger eJournal TUTAJ

Wejście do bazy Karger eJournal Comlete Collection 1998-2020:

Dostęp do bazy ważny jest do 10 maja 2020 r. i możliwy z komputerów w sieci uniwersyteckiej UR oraz zdalnie poprzez serwer PROXY

 • eBook Subscription Harvard Business Publishing Collection 

Zapraszamy do korzystania z eBook Subscription Harvard Business Publishing Collection - książek i artykułów z zakresu biznesu, ekonomii, finansów, przedsiębiorczości, marketingu, planowania strategicznego, rozwoju osobistego itp.  

 

Kolekcja eBook Subscription Harvard Business Publishing, to nowatorski zbiór książek elektronicznych zawierający kompletny katalog Harvard Business Review e-books. Ponad 600 książkek i 150 artykułów z serii HBR Classics, zapewnia dostęp do najlepszych cyfrowych, znaczących źródeł z zakresu biznesu, ekonomii, finansów, przedsiębiorczości, marketingu, planowania strategicznego, rozwoju osobistego i itp.

Dostęp do kolekcji możliwy jest w sieci komputerowej UR oraz zdalnie dla zweryfikowanych użytkowników poprzez serwer PROXY, i trwa do 31 maja 2020 r.

Wejście do bazy:

 • Czasopisma American Academy of Pediatrics (AAP)

Oferujemy w dostępie on-line medyczne czasopisma elektroniczne wydawane przez American Academy of Pediatrics (AAP): Pediatrics, Hospital Pediatrics, AAP News, AAP Grand Rounds, NeoReviews, Pediatric Review. The American Academy of Pediatrics oferuje dostęp do następujących czasopism medycznych z zakresu pediatrii: 

 • Pediatrics - oficjalne czasopismo American Academy of Pediatrics, publikuje oryginalne artykuły, recenzje, komentarze, oświadczenia dotyczące zasad i wytyczne dotyczące praktyki oraz specjalne suplementy. Pediatrics jest nie tylko najczęściej cytowanym czasopismem w tej dziedzinie, ale także jednym z 100 najczęściej cytowanych czasopism naukowych i medycznych.
 • Hospital Pediatrics - jest wiodącym czasopismem pediatrii szpitalnej. 
 • AAP News - to oficjalny magazyn informacyjny AAP  
 • AAP Grand Rounds - czasopismo, które publikuje oparte na dowodach podsumowania najnowszych osiągnięć w pediatrii z prawie 100 ogólnych czasopism pediatrycznych i specjalistycznych.
 • NeoReviews - czasopismo poświęcone neonatologii dostarczające dogłębne przeglądy najważniejszych tematów w tej dziedzinie. 
 • Pediatric Review - czasopismo dostarczające aktualną wiedzę kliniczną z zakresu pediatrii. , które ma pomóc pediatrom wiedzy klinicznej

Dostęp do ww zasobów możliwy jest przez stronę wydawcy AAP, aktywny jest w sieci komputerowej UR oraz zdalnie poprzez serwer PROXY, ważny do 30 maja 2020 r. 

 • JSTOR

Platforma JSTOR zawiera obecnie ponad 2,450 czasopism wydawnictw akademickich, dostępnych od pierwszego opublikowanego numeru, jak również ponad 50,000 książek oraz 2 miliony dokumentów źródłowych. JSTOR systematycznie rozwija swą ofertę, zwiększając liczbę kolekcji dostępnych na platformie. Obecnie zawartość platformy liczy sobie już 50 milionów stron i jest udostępniania przez ponad 10 000 bibliotek ze 172 krajów.
 
W związku z ograniczonym dostępem do tradycyjnych zasobów bibliotecznych spowodowanym pandemią COVID-19, JSTOR wraz z innymi wydawcami, udostępnia bibliotekom ponad 25 tys. tytułów książek oraz kolecję Primamy Source. W dostępie jest także 26 tytułów z zakresu zdrowia publicznego. Oferta ta jest cały czas rozszerzana i ma być otwarta dla instytucji naukowych do 30 czerwca 2020. Szczegóły dostępne są tutaj

Wejście do bazy: 

 • CEIC

Baza danych CEIC oferuje precyzyjne i aktualne dane makroekonomiczne, sektorowe, finansowo-bankowe i statystyczne wraz z archiwami sięgającymi roku 1946 obejmujące rynki całego świata. Dane te wykorzystywane są przez instytucje zarządzające aktywami, instytucje rządowe, organizacje akademickie i badawcze jak również firmy konsultingowe.

CEIC - www.ceicdata.com (CDMNext), to rozwiązanie on-linowe, które dzięki łatwej nawigacji zgrupowanych baz danych, pozwala na stworzenie szybkich i wnikliwych analiz. Użytkownicy mogą korzystać z zaawansowanych funkcji wyszukiwania, wizualizacji, przetwarzania i pobierania danych.

Dane zawarte w bazie CEIC pochodzą z głównych lokalnych i regionalnych biur statystycznych oraz z głównych organizacji zajmujących się zbieraniem danych dotyczących przemysłu dla wszystkich krajów objętych ochroną. Dzięki bazie CEIC DATA mają Państwo dostęp również do wysokiej klasy zespołu ekspertów i analityków danych CEIC znajdujących się w 20 krajach na całym świecie. Nasi analitycy przetwarzają i aktualizują setki tysięcy serii danych, zapewniają unikalny wgląd w źródła danych i wzorce wydawania oraz opracowują wykresy, analizy na temat istotnych tematów.

Baza CEIC to:

 • ponad 6 milionów szeregów czasowych
 • 18 sektorów makroekonomicznych
 • 14 sektorów przemysłowych
 • dane o poziomie regionalnym i poziomie miasta
 • zasięg geograficzny obejmujący 200 krajów

Zasoby dostępne są z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do e-źródeł od 20 marca do 20 kwietnia 2020 r.

 

 • ACLAND'S ANATOMY

To atlas zawierający ponad 300 filmów realistycznie przedstawiających budowę ludzkiego ciała. Każdy film jest opatrzony komentarzem dr. Aclanda. Dostępna jest także transkrypcja komentarzy. Atlas może być wykorzystywany jako uzupełnienie w trakcie wykładów lub ćwiczeń, również jako materiał powtórkowy. Można go przeszukiwać, zawiera pytania powtórkowe, dzięki którym studenci mogą poznać poziom swojej wiedzy. 

Dostęp testowy trwa do 15 maja 2020 r.

Wejście do bazy: 

 • VISIBLE BODY
Unikalny serwis oferujący m. in.: 
- narzędzie do wizualizacji 3D ludzkiego ciała, które pozwala na wirtualną sekcję
- interaktywny atlas pozwalający na powiększanie i obracanie modeli oraz animacje ułatwiające zrozumienia pracy mięśni
- blisko pół tysiąca modeli anatomicznych,
- mianownictwo angielskie i łacińskie,
- prawidłowa wymowę mianownictwa w języku angielskim, definicje wraz z krótkim opisem oraz liczne testy
- anatomię patologiczną – dodatkowe informacje kliniczne 
- filmy obrazujące podstawowe procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka.
Dostęp do atlasu 3D obejmuje następujące moduły:
Human Anatomy Atlas,
Muscle Premium,
Skeleton Premium,
Physiology Animations,
Heart & Circulatory Premium.
 
Wejście do bazy z platformy OVID (należy wybrać z menu "Links" i następnie "Visible Body"): 
 
 • Health Library

Baza edukacyjna oferująca dostęp do bogatej kolekcji podręczników z zakresu medycyny oraz dodatkowych materiałów dydaktycznych (m. in. materiały audiowizualne, studia przypadków, pytania sprawdzające). Dodatkowe informacje o bazie wraz z wykazem tytułów podręczników dostępne są TUTAJ

Wejście do bazy: 

 

 • GIDEON

GIDEON to unikalna baza dedykowana do wykrywania, zapobiegania i edukacji w zakresie chorób zakaźnych. Obejmuje wszystkie choroby zakaźne, w każdym kraju, aktualizowana codziennie. Zawiera również najnowsze informacje o COVID-19. Polecana tym, którzy zajmują się zdrowiem publicznym i chorobami zakaźnymi, zwłaszcza mikrobiologom, wykładowcom i studentom. Oferuje aktualne informacje oraz wizualne narzędzia do diagnozowania chorób i śledzenia najnowszych trendów w epidemiologii i leczeniu.

Wejście do bazy: 
 
 • FSTA (Food Science & Technology)

​Baza bibliograficzno-abstraktowa reprezentującą następujące dziedziny: technologia żywności, żywienie człowieka i zwierząt, odżywianie, technologia procesów zbierania, przetwarzania, gromadzenia i przechowywania artykułów żywnościowych, technologia procesów przetwarzania i przechowywania karmy dla zwierząt domowych, genetyka płodów rolnych i zwierzęcych, mikrobiologia, bezpieczeństwo żywności i dodatków, biotechnologia żywności, toksykologia żywności i inne dziedziny pokrewne. Baza tworzona i aktualizowana jest przez International Food Information Service. 

Wejście do bazy: 
 
 • ACCESS MEDICINE

AccessMedicine jest interaktywną platformą zaprojektowaną do realizacji kompleksowego programu nauczania na Uniwersytetach Medycznych. Pomaga studentom oraz wykładowcom w szybkim i skutecznym wyselekcjonowaniu pożądanych, specjalistycznych informacji z publikacji książkowych, encyklopedii i innych źródeł fachowej wiedzy. Jest zarówno zasobem wiedzy,  jak i narzędziem diagnostycznym.

 

Dostęp do bazy:

Użytkownik ma dostęp do:
- na bieżąco aktualizowanych książek (ok. 150 tytułów)
- bogatej  biblioteki  multimedialnej  z  ponad  700  materiałami,  w  tym  ponad  250  filmami  instruktażowymi w  aspekcie  diagnostyki  i  procedur  medycznych,  zapewnienia  bezpieczeństwa  pacjentom,  nagrań  audio i animacji
- narzędzi do diagnostyki różnicowej (DDx - Diagnosaurus)
- najnowszych wytycznych w zakresie badań przesiewowych, medycyny prewencyjnej
- testów i badań diagnostycznych w tym laboratoryjnych z komentarzem klinicznym (DX tests)
- międzynarodowych wytycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
 

Przewodnik po AccessMedicine

Serwis informacyjny wydawnictwa McGraw-Hill

Baza AccessMedicine jest dostępna z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do e-źródeł do 10 kwietnia 2020 r.

 

Wszelkie uwagi na temat przydatności tej bazy prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej: tel. 17 872-13-77,78, inform [at] ur.edu.pl, gg: 1439932