Bazy testowane

-A A +A

Obecnie Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje dostęp testowy do: 

 

 • ClinicalKey

Zintegrowana platforma informacji medycznej ClinicalKey zapewnia dostęp do informacji z 52 specjalizacji medycznych.

Dostęp do bazy:


Wykaz dostępnych publikacji

Zawartość:

 • ok. 1100 podręczników, w tym atlasy anatomiczne (m.in. Netter, Sobotta)
 • ponad 650 czasopism, w tym m.in.: Lancet, seria The Clinics of North America
 • narzędzie diagnostyczne First Consult, zawierające opisy stanów chorobowych
 • baza procedur medycznych (Procedures Consult)
 • baza danych leków (Drug Monographs)
 • ponad 5000 wytycznych dla lekarzy (Guidelines)
 • ponad 3 500 000 zdjęć, tablic, wykresów i filmów
 • ponad 42 000 filmów dotyczących m.in. procedur medycznych, w tym chirurgicznych
 • ponad 9000 ulotek dla pacjentów (Patient Education), w tym ok. 500 przetłumaczonych na język polski

Wszystkie źródła zamieszczone w bazie podlegają ciągłej aktualizacji, a nowe numery czasopism ukazują się w bazie przed wydaniem drukiem.

W ClinicalKey zastosowano unikalną technologię wyszukiwania informacji opartą na nowej taksonomii Elsevier Merged Medical Taxonomy, która skraca czas wyszukiwania do minimum. Dodatkowo, dzięki nowej technologii, wyszukiwarka wśród rezultatów wyświetla nie tylko informacje zawierające wprowadzone słowa-klucze, ale także inne istotnie powiązane z wyszukiwanym tematem wyniki pomijane przez tradycyjne, konwencjonalne wyszukiwarki.

Baza zawiera funkcję Presentation Maker pozwalającą przygotowywać prezentacje PowerPoint bezpośrednio z zasobów multimedialnych (zdjęć, tabel, grafów) ClinicalKey z zachowaniem praw autorskich i informacji o cytowaniach.

Baza jest dostępna z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do e-źródeł do 8 lipca 2018 r.


 

 • Academic Search Ultimate na platformie EBSCO

Academic Search Ultimate to najobszerniejsza, najpopularniejsza, wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Baza zawiera tysiące pełnych tekstów czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej w niespotykanym do tej pory zasięgu globalnym. Wiele czasopism indeksowanych jest w wiodących indeksach cytowań, co świadczy o wysokiej jakości zasobów. Połączenie materiałów publikowanych lokalnie z pochodzącymi z całego świata sprawia, że Academic Search Ultimate jest wszechstronnym narzędziem badawczym dla studentów poszukujących obszernego źródła informacji w globalnej perspektywie.

 

Dostęp do bazy:

 

Więcej informacji na stronie: https://www.ebsco.com/e/pl-pl/produkty-i-usugi/bazy-danych/academic-search-ultimate

Szkolenia dotyczące bazy:
6.03 (wtorek) o godz. 10.00  - link do sesji
7.03 (środa) o godz. 11.00  - link do sesji
 


 

 • Business Source Ultimate na platformie EBSCO

Business Source Ultimate to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu. Baza umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych. Tysiące pełnotekstowych czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy, Ameryki Łacińskiej sprawia, że Business Source Ultimate zapewnia dostęp do lokalnych wiadomości na temat biznesu na niespotykaną wcześniej skalę. Business Source Ultimate zawiera również studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami przybliżające studentom zadania, z którymi zmierzą się w przyszłości. Tematyka bazy obejmuje: księgowość, administrację, bankowość, ekonomię, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie, marketing i sprzedaż.
 

Dostęp do bazy:

Więcej informacji na stronie: https://www.ebsco.com/e/pl-pl/produkty-i-usugi/bazy-danych/business-source-ultimate

Szkolenia dotyczące bazy:
6.03 (wtorek) o godz. 11.00 – link do sesji
7.03 (środa) o godz. 10.00 – link do sesji

Wyżej wymienione bazy danych EBSCO są dostępne z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do e-źródeł do 31 maja 2018


 

 • czasopism De Gruyter

Platforma De Gruyter oferuje dostęp do czasopism z następujących dziedzin wiedzy: architektura i dizajn, sztuka, biznes i ekonomia, chemia, informatyka, kulturoznawstwo, inżynieria, nauki o ziemi, historia, prawo, nauki przyrodnicze, lingwistyka i semiotyka, literatura, matematyka, medycyna, muzyka, farmacja, filozofia, fizyka, nauki społeczne, sport i rekreacja, teologia i religia.

Dostęp do bazy:

 

Czasopisma są dostępne z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do e-źródeł do 30 czerwca 2018 r.


 

 • The Online Reference Treasury of Linguistic Maps (językowe mapy cyfrowe)

The Online Reference Treasury of Linguistic Maps prezentuje mapy językowe z różnych atlasów i publikacji wydawanych przez De Gruyter. Wszystkie mapy zostały zeskanowane w wysokiej rozdzielczości w celu uzyskania maksymalnej jakości oraz wzbogacone o szczegółowe metadane. Dzięki szczegółowym kryteriom wyszukiwawczym (np. dyscyplina, położenie geograficzne, okres chronologiczny) baza jest unikalnym i niezbędnym źródłem informacji z zakresu językoznawstwa. Wiele z map nie było nigdy wcześniej dostępnych cyfrowo, a niektóre są trudne do znalezienia nawet w formie drukowanej.
Baza zawiera ok. 2000 map, a interfejs umożliwia powiększanie szczegółów, drukowanie i eksport plików PDF.

Dostęp do bazy:

Przewodnik użytkownika

Mapy są dostępne z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do e-źródeł do 30 czerwca 2018 r.


 

 • Linguistic Bibliography Online

Linguistic Bibliography Online to bibliograficzna baza językoznawcza obejmująca głównie zagadnienia z lingwistyki teoretycznej, a także antropologii, psychologii, socjologii i filozofii. Zawiera ok. 420 tys. opisów bibliograficznych, corocznie uzupełniana jest o 20 tys. nowych rekordów.
Stanowi doskonałe źródło do badań językoznawczych dla pracowników naukowych i studentów.

Dostęp do bazy:

Baza jest dostępna z komputerów w sieci uczelnianej oraz z komputerów domowych w ramach zdalnego dostępu do e-źródeł do 7 czerwca 2018 r.


Wszelkie uwagi na temat przydatności tych baz prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej: tel. 17 872-13-77,78, inform [at] ur.edu.pl,gg: 1439932