Historia

-A A +A

Kalendarium Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

1963
powstanie Terenowego Studium Krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie wraz z niewielkim księgozbiorem podręcznym
1964
pierwszy biblioteczny etat mgr Jadwigi Orzechowej
1965
Terenowe Studium WSP w Krakowie Rozporządzeniem Rady Ministrów przekształcone zostaje w Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie
1965
utworzenie biblioteki uczelnianej WSP w Rzeszowie ; zbiory liczą ponad 50 tys. jednostek; Biblioteka składa się z dwóch oddziałów: Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów oraz Oddziału Udostępniania
1966-1977
liczba zbiorów Biblioteki WSP wzrasta wielokrotnie: ponad 190 tys. jednostek, w tym 13 tys. tomów czasopism i 13 tys. jednostek zbiorów specjalnych
1982
utworzenie Pracowni Zbiorów Specjalnych i Pracowni Polonistycznej "Pigonianum"
1984
utworzenie Oddziału Informacji Naukowej
2001
na bazie trzech rzeszowskich uczelni: Wyższej Szkoły Pedagogicznej, filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Zamiejscowego Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie rozpoczyna działalność Uniwersytet Rzeszowski.
Następuje połączenie bibliotek ww. uczelni i powstaje Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z Bibliotekami Wydziałów Ekonomii i Prawa.
2004
długo oczekiwana (ponad 9 lat) przeprowadzka do nowej siedziby
przy ul. Cegielnianej 12 (dzisiaj ul. prof. Stanisława Pigonia 8)
2005
zamknięcie katalogów kartkowych; organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej "Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich"; start nowej strony www BUR oraz usługi informacyjnej w czasie rzeczywistym "zagadaj nas"
2006
rozszerzenie licencji na OPACWWW; wprowadzenie opłat za nieterminowy zwrot książek; udostępnienie w Internecie bibliograficznych baz danych opracowywanych w OIN
2007
katalog BUR obecny w Karo; start Forum Dyskusyjnego Czytelników i Bibliotekarzy BUR; połączenie Wypożyczalni BUR z dotychczasową Wypożyczalnią Biblioteki Wydziału Prawa.
2008
otwarcie Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej, połączenie Wypożyczalni BUR z dotychczasową Wypożyczalnią Wydziału Ekonomii; pierwsza Noc Biblioteki UR; wdrożenie nowej wersji systemu Prolib opartego na standardzie MARC21.
2009
wyposażenie Pracowni Digitalizacji BUR; druga Noc Biblioteki UR; internet bezprzewodowy w całym budynku Biblioteki; zmiana adresu BUR - Biblioteka mieści się teraz przy ul. prof. Stanisława Pigonia 8; pracownicy BUR kontynuują wyjazdy szkoleniowe w ramach programu Erasmus
2010
utworzenie "filii" strony www Biblioteki na Facebooku; internetowa czytelnia książek elektronicznych ibuk.pl dostępna w zbiorach BUR; trzecia Noc Biblioteki UR; LipDub - film promujący Uniwersytet Rzeszowski kręcony w Bibliotece; kontynuacja wyjazdów szkoleniowych pracowników BUR w ramach programu Erasmus
2011
otworzenie nowej Czytelni Wydziałów Biologiczno-Rolniczego i Ekonomii w nowoczesnym kompleksie naukowo-dydaktycznym Zalesie; utworzenie mobilnej wersji serwisu BUR, dostosowanej do telefonów i urządzeń mobilnych; uruchomienie nowego, udoskonalonego i wzbogaconego o nowe funkcjonalności portalu Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej; zlikwidowanie "kołowrotów" przy wejściach do czytelni; czwarta Noc Biblioteki UR
 2012
ukazanie się pierwszego numeru naukowego, recenzowanego czasopisma pt. „Podkarpackie Studia Biblioteczne”, wydawanego przez Bibliotekę UR i dostępnego w wersji on-line pod adresem http://psb.ur.edu.pl; uruchomienie zdalnego dostępu do wszystkich oferowanych źródeł elektronicznych za pośrednictwem serwera proxy; przeprowadzenie zakrojonego na szeroką skalę badania satysfakcji z usług biblioteczno-informacyjnych, które miało na celu poznanie opinii i oczekiwań czytelników Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2013
W czytelniach pojawiły się nowoczesne urządzenia, łączące w sobie funkcję ksero, skanera oraz drukarki. Opracowano serwis www zawierający informacje o tych urządzeniach oraz instrukcje ich obsługi.
2014

W bibliotecznym holu pojawił się regał bookcrossingowy - tym samym przystąpiliśmy do znanej na całym świecie akcji, która polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej.

2015

Przywrócono obowiązkowe szkolenie biblioteczne w wersji elektronicznej. Potwierdzenie udziału w szkoleniu studenci składają w dziekanatach. Czytelnia Wydziału Prawa i Administracji została przeniosiona do głównego budynku Biblioteki. W maju odbył się Tydzień Biblioteki UR pod hasłem "Wybieram Bibliotekę".