Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

-A A +A

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW UR

kontakt: mgr Bartłomiej Motyka: tel. 17 872-13-88, wypmiedz [at] ur.edu.pl


Biblioteka UR na potrzeby prac naukowych pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadza z bibliotek krajowych i zagranicznych książki, których nie ma w BUR i bibliotekach Rzeszowa oraz kserokopie artykułów. 

Zamówienia na materiały przyjmowane są WYŁĄCZNIE za pośrednictwem katalogu OPAC i aktywowanej funkcji Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

Warunkiem otrzymania dostępu jest:

Konto Wypożyczalni Międzybibliotecznej w katalogu OPAC umożliwia:

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UR nr 42/2012 z dnia 18.05.2012r., koszty odesłania sprowadzonych książek i wykonania kopii dokumentów ponosi zamawiający - zobacz cennik 


W przypadku finansowania zamówień złożonych w Wypożyczalni Międzybibliotecznej ze środków innych niż własne, pracownik lub student UR jest zobowiązany (przed złożeniem zamówienia) skierować do pracownika Wypożyczalni Międzybliotecznej (pok. nr 101) pismo wskazujące źródło i wysokość finansowania, podpisane przez Dziekana Wydziału, Dyrektora Instytutu i specjalistę do spraw finansowo-księgowych, a w przypadku finansowania ze środków przeznaczonych na projekty badawcze - przez kierownika projektu.

Opłaty regulowane są w punkcie Karty Bibioteczne (parter, hol główny). Ze sprowadzonych książek można korzystać wyłącznie w Czytelni Czasopism Naukowych. Dokumenty elektroniczne wysyłane są pocztą e-mail po uregulowaniu ewentualnych opłat.

W przypadku skanów istnieje również możliwość dokonania wpłaty na konto:
Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, nr konta: 80 1030 1508 0000 0008 1775 8002 z dopiskiem: Zapłata za materiały z wypożyczalni międzybibliotecznej Biblioteki UR

Szczegóły realizacji wypożyczeń międzybibliotecznych określa Regulamin.


Wypożyczenia międzybiblioteczne zagraniczne realizowane są między innymi:

 

UWAGA BIBLIOTEKI PARTNERSKIE!

kontakt: mgr Marta Rząsa-Rodkiewicz: tel. 17 872-13-95, wypmiedz [at] ur.edu.pl

Od 5 października 2011 r. zamówienia międzybiblioteczne z Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego realizowane są wyłącznie po założeniu konta Państwa Biblioteki w Wypożyczalni Międzybibliotecznej BUR.

Aby aktywować to konto prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza

Po otrzymaniu potwierdzenia aktywacji konta zamówienia można składać za pośrednictwem przeznaczonego tylko dla bibliotek partnerskich katalogu OPAC.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UR nr 42/2012 z dnia 18.05.2012r. pobierane są opłaty za usługi Wypożyczalni Międzybibliotecznej - zobacz cennik