Szkolenia internetowe z Web of Science

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w sesjach szkoleniowych, prezentujących nową odsłonę najbardziej uznanej w świecie kolekcji dokumentów i indeksów cytowań, znanej teraz pod wspólnym szyldem Web of Science.

Nowa wersja platformy EMIS

Zachęcamy do zapoznania się z nową wersją serwisu gospodarczego EMIS (Emerging Markets Information Service). EMIS oferuje dostęp do artykułów prasowych wybranych publikacji prasy ogólnopolskiej (np. Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, Newsweek) i regionalnej wraz z archiwami oraz do wyników rynków finansowych, raportów branżowych, informacji dotyczących przedsiębiorstw polskich i korporacji międzynarodowych, notowań giełdowych, statystyk i danych makroekonomicznych.

 

Prezentacja zasobów baz AccessPhysiotherapy i BioOne

  Serdecznie zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów Wydziałów: Medycznego i Biologiczno-Rolniczego, a także Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych oraz wszystkie zainteresowane osoby na pokazy zasobów aktualnie testowanych baz: Access Physioterapy i BioOne. Spotkania odbędą się 26 marca 2014 r. o godz.10.00 (w sali konferencyjnej Biblioteki UR, ul. prof. Stanisława Pigonia 8) oraz o godz. 12.00 (w Instytucie Fizjoterapii UR, ul. Warszawska 26a).

Dostęp testowy do BioOne Online Journals

Zachęcamy do testowania bazy BioOne, oferującej dostęp do czasopism elektronicznych z zakresu biologii, ekologii i nauk o środowisku.

Zasoby elektroniczne Oxford University Press - prezentacje online

Zapraszamy na prezentację zasobów elektronicznych Oxford University Press. Prowadzone w języku polskim, bezpłatne sesje mają na celu przybliżenie zawartości oraz sposobów przeszukiwania zasobów i platform OUP. Warunkiem uczestnictwa w prezentacji jest dostęp do Internetu i komputer. Szczegółowy rozkład szkoleń oraz linki rejestracyjne dostępne tutaj