Szkolenie biblioteczne on-line

Serdecznie zapraszamy Studentów I roku do zapoznania się ze szkoleniem bibliotecznym w wersji on-line. Szkolenie zawiera podstawowe informacje na temat zasad korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Szkolenia internetowe z Web of Science

Zapraszamy do udziału w październikowej edycji szkoleń z zakresu wykorzystywania narzędzi i funkcji dostępnych na platformie Web of Science. Podczas szkoleń zostanie przedstawiony proces selekcji czasopism do bazy Web of Science Core Collection, zasady wyliczania wskaźnika Impact Factor, a także baza danych Journal Citation Reports pozwalająca oceniać najważniejsze światowe czasopisma naukowe.

Uwaga Studenci I roku studiów II stopnia UR!

Studenci I roku studiów II stopnia (magisterskich) UR, chcący korzystać z usług Wypożyczalni, proszeni są o ponowne aktywowanie swojego konta bibliotecznego.
W tym celu należy zgłosić się do punktu Karty Biblioteczne z aktualną legitymacją studencką, aktualnym indeksem lub zaświadczeniem z dziekanatu.

 

Kolekcja czasopism Informa Healthcare - dostęp testowy

Zachęcamy do skorzystania z dostępu testowego do pełnotekstowych czasopism medycznych umieszczonych na platformie Informa Healthcare.

Dostęp testowy do baz ProQuest

Zapraszamy do testowania baz ProQuest Central i ProQuest Dissertations & Theses A&I. Dostęp testowy jest aktywny do 31 października 2014.