Dostęp testowy do bazy medycznej DynaMed Plus

Informujemy, że uruchomiony został dostęp testowy do DynaMed Plus™ – bazy nowej generacji z zakresu medycyny opartej na dowodach.

Rozszerzenie pakietu baz Web of Science

Informujemy, że licencja krajowa Web of Science została rozszerzona do pakietu Citation Connection obejmującego m.in. bazy: BIOSIS Citation Index, Zoological Records, Current Chemical Reactions.

Uwaga!

W związku z przeniesieniem księgozbioru do budynku głównego BUR, Czytelnia Wydziału Prawa i Administracji jest nieczynna.

Korzystanie z księgozbioru będzie możliwe od 1 września na ogólnych zasadach regulaminu BUR.

Multiwyszukiwarka EDS (EBSCO Discovery Service) - test

Zachęcamy do testowania multiwyszukiwarki EDS (EBSCO Discovery Service), która zapewnia użytkownikom łatwy i skuteczny dostęp do źródeł elektronicznych Biblioteki (prenumerowanych i Open Access) na jednej platformie wyszukiwawczej.

JSTOR - dostęp testowy


Informujemy, że uruchomiony został dostęp testowy do pełnego zakresu kolekcji archiwalnych czasopism JSTOR. Zachęcamy do korzystania (do 26 czerwca).