Dostępy testowe na platformie EBSCO

Informujemy, że na platformie EBSCOhost zostały uruchomione dostępy testowe do 13 baz danych z różnych dziedzin wiedzy. Zachęcamy do korzystania (do 31 października 2014 r.).

 

Nowa wersja bazy ERIH - ERIH Plus

Na początku lipca 2014 r. została opublikowana nowa wersja bazy ERIH - ERIH Plus, rozszerzona o nauki społeczne. Zachęcamy redaktorów czasopism do zapoznania się z zawartością i nowymi funkcjami bazy. Więcej informacji na: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/erih-plus-zostal-uruchomiony/.

 

Nowy numer Podkarpackich Studiów Bibliotecznych

Ukazał się kolejny numer czasopisma naukowego wydawanego przez naszą Bibliotekę pt. "Podkarpackie Studia Biblioteczne". Zapraszamy do lektury.

Szkolenia internetowe z Web of Science

Zapraszamy do udziału w czerwcowej edycji szkoleń z zakresu wykorzystywania narzędzi i funkcji dostępnych na platformie Web of Science. Podczas szkoleń zostanie również przedstawiony program EndNote Online, służący do gromadzenia rekordów bibliograficznych i tworzenia, na ich podstawie, przypisów oraz bibliografii załącznikowej, na przykład na potrzeby przygotowywanej publikacji naukowej.