Bibliografia Historii Polskiej

wolny dostęp w Internecie

Bieżąca „Bibliografia Historii Polskiej” rejestruje druki zwarte i artykuły dotyczące historii Polski w jej historycznych granicach, a także dziejów emigracji i Polonii. Jest jedną z najstarszych narodowych bibliografii historii, jej początki sięgają 1901 roku, a w obecnym kształcie jest od ponad pięćdziesięciu lat przygotowywana w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, w Pracowni Bibliografii Bieżącej w Krakowie.
Wersja elektroniczna Bibliografii Historii Polskiej, opracowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, zawiera te same dane, co kolejne roczniki wydawane w formie książkowej przez Instytut Historii PAN. Poprawiono wychwycone usterki.
Aktualnie wersja elektroniczna pozwala na wyszukiwanie danych w rocznikach 1980–2011.

 

 

Zaproszenie na internetowe szkolenia Web of Science

Zapraszamy do udziału w lutowej edycji szkoleń z zakresu wykorzystywania narzędzi i funkcji dostępnych na platformie Web of Science. Szczegółowo zostanie również przestawiona największa na świecie baza piśmiennictwa medycznego MEDLINE stworzona przez National Library of Medicine w USA.

 

"PlumX" – miernik altmetryczny do oceny dorobku naukowego

Informujemy o możliwości uruchomienia bezpłatnego dostępu testowego do serwisu PlumX dla 5 pracowników naszej uczelni na okres 30 dni. Konfiguracją testu zajmie się firma EBSCO.

Ogłaszamy nabór artykułów do 4 numeru "Podkarpackich Studiów Bibliotecznych"

Do współpracy zapraszamy zarówno autorów, bibliotekarzy i pracowników naukowych z województwa podkarpackiego, jak i z całego kraju. Artykuły przygotowane wg wytycznych, prosimy przesyłać na adres: psb [at] ur [dot] edu [dot] pl do 20 kwietnia 2015 r.

"Bibliometryczna analiza dorobku naukowego" - szkolenie

Zapraszamy na szkolenie "Bibliometryczna analiza dorobku naukowego. Kryteria indeksacji źródeł na Web of Science" oraz na spotkanie z p. Marcinem Kapczyńskim, przedstawicielem Thomson Reuters, które odbędzie się 10 lutego (wtorek) o godz. 11.00.

Monografie w systemie LEX

Przypominamy, że System Informacji Prawnej LEX oferuje nie tylko ustawy i akty prawne, ale także bogatą kolekcję pełnotekstowych książek elektronicznych (ponad 900 tytułów). Zachęcamy do korzystania!