-A A +A

EBSCO - testowa baza DynaMed

Zapraszamy do korzystania z bazy DynaMed. Jest to narzędzie z zakresu medycyny opartej na dowodach, wspomagające podejmowanie decyzji klinicznych. Baza zawiera obiektywne analizy sporządzane przez światowej klasy specjalistów i ekspertów, którzy dokonują systematycznych przeglądów nowo opublikowanych artykułów i badań naukowych, w celu zweryfikowania ich jakości i zapewnienia dostępu do najbardziej aktualnych i wiarygodnych dowodów klinicznych.

EBSCO - dostępy testowe do baz prawniczych oraz z zakresu bezpieczeństwa

Zapraszamy do korzystania z baz Legal Source, Index to Legal Periodicals & Books Full Text, Criminal Justice Abstracts with Full Text oraz International Security & Counter-Terrorism Reference Center zawierających pełne teksty czasopism naukowych z takich dziedzin jak prawo, sądownictwo karne, kryminologia, terroryzm i bezpieczeństwo. Dostęp testowy został otwarty i potrwa do 15 czerwca 2021 r.

Strony