-A A +A

Zaproszenie na internetowe szkolenia Web of Science - wrzesień 2017

Firma Clarivate Analytics zaprasza na serię internetowych szkoleń dla polskich naukowców. Podczas szkolenia będzie można się dowiedzieć jak wyszukać wszystkie cytowania do publikacji, jak poprawić błędy w rekordach i zgłosić brakujące cytowania oraz jak zebrać pełen dorobek wszystkich autorów powiązanych z instytucją. Więcej informacji oraz linki rejestracyjne.

Health Premium Research Collection - nowa baza medyczna

Informujemy, że baza medyczna Health Premium Research Collection - doskonałe kompendium wiedzy dla wszystkich specjalizacji, jest dostępna w stałej ofercie źródeł elektronicznych oferowanych przez BUR. Baza obejmuje następujące zagadnienia: zarządzanie zdrowiem, medycyna ogólna, kardiologia, dermatologia, farmacja, stomatologia, geriatria, pediatria, immunologia, onkologia, i wiele więcej.

Pages