-A A +A

"Bolesław Leśmian - człowiek małej postury, poeta wielkiego talentu" - wystawa w BUR

Rok 2017 to, w przypadku Bolesława Leśmiana, rok dwóch rocznic - 140. urodzin (22 stycznia) i 80. śmierci (5 listopada).
Jeden z najbardziej oryginalnych twórców literatury polskiej XX wieku. Poeta tej miary co Kochanowski, Mickiewicz i Słowacki. Poeta, który umiał wszystko, co usłyszał i zobaczył przetransferować do poezji, budując bardzo  konsekwentny obraz metafizyczny. Polszczyzna była jego terytorium, jego republiką.

Health Premium Research Collection - nowa baza medyczna

Informujemy, że baza medyczna Health Premium Research Collection - doskonałe kompendium wiedzy dla wszystkich specjalizacji, jest dostępna w stałej ofercie źródeł elektronicznych oferowanych przez BUR. Baza obejmuje następujące zagadnienia: zarządzanie zdrowiem, medycyna ogólna, kardiologia, dermatologia, farmacja, stomatologia, geriatria, pediatria, immunologia, onkologia, i wiele więcej.

Prośba o wypełnienie ankiety

Uprzejmie prosimy naszych Czytelników o wypełnienie krótkiej ankiety, mającej na celu rozpoznanie zapotrzebowania na dostęp do zasobów nauki. Celem badania jest ocena funkcjonującego katalogu oraz określenie zapotrzebowania na funkcje oferowane przez nowoczesne sposoby udostępniania zasobów nauki. Badanie jest przeprowadzane na potrzeby Projektu pod nazwą: "System dostępu do zasobów nauki Ogólnopolskiej Sieci Transferu Wiedzy" przygotowywanego przez 35 polskich bibliotek naukowych na konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Ankieta jest aktywna do 12 grudnia, ma charakter anonimowy i jej wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 5 minut.

Strony