-A A +A

"Bolesław Leśmian - człowiek małej postury, poeta wielkiego talentu" - wystawa w BUR

Rok 2017 to, w przypadku Bolesława Leśmiana, rok dwóch rocznic - 140. urodzin (22 stycznia) i 80. śmierci (5 listopada).
Jeden z najbardziej oryginalnych twórców literatury polskiej XX wieku. Poeta tej miary co Kochanowski, Mickiewicz i Słowacki. Poeta, który umiał wszystko, co usłyszał i zobaczył przetransferować do poezji, budując bardzo  konsekwentny obraz metafizyczny. Polszczyzna była jego terytorium, jego republiką.

Strony